Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Asuminen ja rakentaminen / Kirkkonummen Vesi / Ajankohtaista

Ajankohtaista

Tiedote paineenvaihteluista Veikkolan runkovesijohtoverkossa maanantaina 19.6.2023

20.06.2023 11:27

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Vesihuolto Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kirkkonummen Veden runkovesijohdossa Veikkolassa tapahtui paineenvaihteluja maanantai-illan ja alkuyön 19.6. aikana. Lisäksi vesijohtovedessä oli tilapäisesti sakkaa, joka johtui virtaussuuntien muutoksista. Kirkkonummen Vesi on tiedottanut häiriöstä asiaan liittyen klo 19.34.

Paineenvaihtelut johtuivat Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen suorittamista sammutusvedenotoista Kirkkonummen Veden vesijohtoverkostosta. Vettä on tarvittu maastopaloihin Espoossa, Vihdissä ja Lohjalla. Vedenottopaikkana toimi maanantaina pääsääntöisesti Lamminjärventien sammutusvesiasema. Vedenotto vaikutti verkostopaineeseen suuremmin klo 19-24. Lisäksi yön aikana tapahtui muutama paineenmuutos, kun paloautoihin on haettu lisää vettä.

Kirkkonummen Vesi on velvoitettu tarjoamaan sammutusvettä Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitokselle tarvittaessa. Pelastusyksiköiden pistemäinen suurehko vedenotto vaikuttaa aina verkoston virtaamiin sekoittaen virtaamasuuntia, mikä aiheuttaa verkostoon kertyneen sakan irtoamista sekä tilapäistä paineenalenemista.

Kirkkonummen Vesi ei pysty ennakkoon varautumaan pelastustoimen suorittamiin vedenottoihin vaan Vesi pyrkii palauttamaan toiminnan normaaliksi mahdollisimman nopeasti.

Kirkkonummen Vesi pahoittelee häiriöstä aiheutunutta haittaa.

Antti Levänen
liikelaitoksen johtaja
Kirkkonummen Vesi / Kyrkslätts Vatten

Kirkkonummen Vesi tiedottaa: Sähkökatkoihin varautuminen Kirkkonummella

11.11.2022

Veden saanti sähkökatkon aikana

Lyhyen paikallisen sähkökatkon sattuessa vedenjakelu Kirkkonummen Veden verkostossa toimii normaalisti. Vesi voi kuitenkin tulla hanasta pienemmällä paineella.

Korkeammilla paikoilla, joissa on käytössä paikallinen paineenkorottamo tai kerrostalojen ylimmissä kerroksissa voi kuitenkin veden paineen heikkenemisen huomata nopeasti.

Veden laatu sähkökatkon aikana ja sen jälkeen

Veden laatuun sähkökatko ei vaikuta. Vesijohtovettä voi turvallisesti  juoda sähkökatkon aikana, ellei veden väri tai haju poikkea normaalista. Jos vedessä on tavallisesta poikkeavaa väriä, se johtuu yleensä verkostossa tapahtuneiden virtaamamuutosten irrottamasta sakasta. Ongelma poistuu juoksuttamalla vettä sähkökatkon jälkeen, kunnes sen laatu on normaali.

Kaikissa kotitalouksissa on hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen. Varautuminen on tärkeää myös omien kaivojen varassa oleville.

Viemäröinti sähkökatkon aikana

Sähkökatkon aikana viemäröinti toimii osittain. Jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvitaan myös pumppuja. Tärkeimmillä pumppaamoilla voidaan käyttää varavoimaa, mutta sähkökatkojen aikana voidaan joutua johtamaan vettä ylivuotona maastoon tai vesistöihin.

Jotta viemäriverkoston kapasiteetti ei sähkökatkotilanteessa ylity ja johda jätevesien ylivuotoihin, on tärkeää minimoida vedenkulutus sähkökatkon ajan, vaikka vedentoimitus jatkuukin.

Suihkussa käyntiä, kylpyä ja harkinnan mukaan vessanpytyn vetämistä on syytä välttää sähkökatkon ajan. Pesuja varten voi laskea vettä isompaan astiaan ja ottaa siitä kauhalla käyttöön tarpeellisen määrän.

Myös kiinteistön haltijan tulee varautua sähkökatkoihin

Kiinteistöissä, joissa on oma paineenkorotuspumppu, vedenpaine on sähkökatkon aikana  normaalia alhaisempi ylimmissä kerroksissa .

Kiinteistöillä mahdollisesti olevien tulvimisen estolaitteiden toimivuus on syytä tarkistaa ja varmistaa ennen sähkökatkoja. Jos jätevedet joudutaan pumppaamaan kiinteistöltä viemäriverkostoon, vesien johtaminen kiinteistön viemäriin aiheuttaa nopeasti viemärin tulvimisen kiinteistöllä, ellei pumppua ole varustettu varavoimalla.

Vaikka kylmä vesijohtovesi on hyvälaatuista, energiansäästöä tavoittelevien kiinteistöjen pitää huolehtia, että niiden lämpimän käyttöveden järjestelmissä lämpötilaa ei lasketa liian alas, jotta ei luoda suotuisia olosuhteita legionellabakteerien kasvulle.

Legionellabakteerien kasvu torjutaan huolehtimalla, että lämpimän veden lämpötila on vähintään 55 °C lämminvesijärjestelmässä.
Lisätietoa legionellan torjumisesta THL:n sivuilla: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/legionellabakteerit-vesijarjestelmissa/legionellan-kasvun-ja-haittojen-torjuminen

Pakkaskaudella vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee laskemaan pakkaselle. Paras keino estää jäätyminen on eristää vesiputket hyvin ja pitää vesimittaritila lämpimänä.

Toimi näin sähkökatkon aikana:

Häiriötiedotteet omaan matkapuhelimeen

Voit tilata Kirkkonummen Veden häiriötiedotteet matkapuhelimeesi tai katsoa tilanteen vesihuollon  tilannekartalta.

Kirkkonummen kunnan vesimaksut nousevat 1.4.2023 lähtien

08.11.2022

Kirkkonummen Vesi nostaa  vesimaksuja 1.4.2023 alkaen.  Käyttömaksut nousevat veden osalta 14,5 % ja 15 % jäteveden osalta. Veden ja jäteveden perusmaksut kallistuvat 15 % 1.4.2022-31.3.2023 voimassa olleeseen   hinnastoon verrattuna.

Hintojen nousun yhtenä syynä on Helsingin Seudun Ympäristöpalvelujen (HSY) vesimaksujen korotus. Kirkkonummella maksujen hintojen nostoon vaikuttavat myös varautuminen tuleviin vesihuoltoinvestointeihin sekä toimintavarmuuden parantaminen.

”Vesimaksujen hinnankorotuksilla pyritään varmistamaan laadukkaasti toimivat vesihuoltopalvelut kirkkonummelaisille tänään ja tulevaisuudessa”, Kirkkonummen Veden liikelaitoksen johtaja Antti Levänen toteaa. ”Kirkkonummen kasvaessa uusiin asuinalueisiin liittyvien investointien lisäksi nykyistä vesihuoltoverkostoa on saneerattava tulevani vuosina nykyistä laajemmin, jotta verkoston toimintavarmuus pysyy vähintään samalla tasolla tai sitä parannetaan tulevaisuudessa.”

Esimerkiksi nelihenkisen perheen vesilaskuun vesimaksujen korotukset vaikuttavat noin 14,50 € kuukaudessa eli noin 174 € vuodessa. Veden keskimääräisenä kulutuksena on  laskelmassa käytetty 150 litraa/henkilö vuorokaudessa.

Lisätiedot:

Hinnastot

Antti Levänen
Liikelaitoksen johtaja
Kirkkonummen Vesi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Etäluettavat vesimittarit asteittain käyttöön Kirkkonummella

16.6.2022
Kirkkonummen Vesi vaihtaa vesimittareita etäluettaviin alueittain. Uudiskohteisiin asennetaan jo nyt  pelkästään etäluettavia mittareita. 2021 alustavissa suunnitelmissa oli tavoitteena  vaihtaa kaikki Kirkkonummen Veden mittarit 7 vuoden aikana.  Vuodelle 2022 suunniteltuun reippaaseen alkustarttiin eli 1000 mittarinvaihtoon ei todennäköisesti päästä, koska Euroopan tämänhetkinen tilanne vaikeuttaa myös vesimittarien saatavuutta.  Sähkönkulutusta  on mitattu etäluettavilla mittareilla jo vuosikausia, ja kokemukset ovat hyviä.

Etäluettavan vesimittarin tekninen käyttöaika on mekaanisten mittarien käyttöaikaa huomattavasti pidempi mm. koska kuluvia mekaanisia osia ei ole. Etäluettavien mittarien avulla Kirkkonummen Veden  on helpompi myös tutkia verkoston virtaamia ja vuotoja ja siten saada lisää tietoa verkoston kunnossapitoa ja parantamista varten. Mittarit toimivat paristoilla, joita ei tarvitse vaihtaa mittarien käyttöaikana. Signaali välitetään erillisessä verkossa.

Kiinteistöiltä, joille on asennettu etäluettava vesimittari,  poistuu mittarilukeman ilmoitusvelvoite. Kulutuslukema on kuitenkin helposti nähtävissä. Arviolaskut jäävät historiaan. Laskutus perustuu jatkossa  aina toteutuneeseen vedenkulutukseen. Asentaja välittää vanhan mittarin viimeisen mittarinlukeman vesilaitoksen laskutukselle.

Vesihuoltolaitosten yleisten toimitusehtojen mukaan vesimittari on veden myyjän eli Kirkkonummen Veden omaisuutta, ja Kirkkonummen Vesi määrää mittarin tyypin ja koon. Mittarinvaihdosta ei siis voi kieltäytyä.  Asiakkaan omistuksessa ja vastuulla ovat kiinteistöön kuuluvat vesi- ja viemärilaitteet putkistoineen (kvv-laitteet) ja  niiden kunto ja ylläpito.

Ensimmäinen etäluentaan vaihdettu alue oli Luoman entisen vesiosuuskunnan alue, ja kesän 2022 aikana vaihdot jatkuvat Kantvikin suunnalla. Mittarit vaihdetaan alueittain, koska siten niiden elinkaaren hallinta on helpompaa ja taloudellisempaa. Kirkkonummen Vesi määrittelee alueiden aikataulun  nyt käytössä olevien mittareiden keskimääräisen iän,  verkostoon liittyvien syiden ja saatavissa olevien mittarien määrän perusteella.  Ilmoitamme asiakkaille tekstiviestitse tai puhelimitse, kun vaihto kyseisessä vedenkäyttöpaikassa on ajankohtainen.  Tämän jälkeen asiakas voi varata sopivan ajan nettisovelluksesta, johon on linkki tekstiviestissä.  Aluevaihdoista ei laskuteta asiakkaita.

Kantvikin verkostoon talousvettä Siuntiosta

3.2.2022

Kirkkonummen Vesi aloittaa talousveden toimittamisen Siuntiosta tavoitteenaan parantaa eteläisen verkoston toimintavarmuutta.

Kirkkonummen Vesi on rakentanut vuosina 2020-2021 yhteistyössä Siuntion kunnan kanssa yhdysputken, joka yhdistää Siuntion kunnan ja Kirkkonummen Veden eteläisen verkoston Pikkalasta Kantvikiin. Siuntiosta johdetaan pääsääntöisesti vettä Kirkkonummelle, mutta yhdysputki toimii myös tarvittaessa varavesiyhteytenä Siuntioon.

Yhdysputken käyttöönottovaiheessa vettä johdetaan vain pienelle osalle Kantvikin aluetta, mutta jatkossa veden määrää kasvatetaan.

Veden johtaminen Siuntiosta aloitetaan 7.2.2022 alkavalla viikolla. Kantvikissa asiakkaat voivat huomata veden alkuperän muuttumisen verkostoveden paineen pienenä muutoksena ja mahdollisesti veden ominaismaun muuttumisena.

Siuntiosta tuleva vesi on pohjavettä, jota johdetaan nyt alkuvaiheessa kahdelta eri vedenottamolta. Osa Kantvikin asukkaista saa edelleen keskustan verkostosta johdettavaa vettä, joka on pääosin HSY:ltä ostettavaa talousvettä.

Kirkkonummen Vesi investoi ja saneeraa 2022-

27.1.2022

Kirkkonummen Veden tärkeimmät investointi- ja saneerauskohteet vuonna 2022 ovat Sokerimestarintie ja Luoman runkovesijohto. Verkoston saneerausta ja rakentamista tehdään eri kokoisina hankkeina ympäri Kirkkonummea.

Uutta vesihuoltoverkostoa rakennetaan Kantvikiin, Heikkilään ja Sarvvikiin
Kirkkonummen Vesi -liikelaitos toteuttaa alkaneena vuonna  Kantvikin alueella Sokerimestarintielle uuden vesihuoltoyhteyden. Yhteyden avulla valmistellaan Sokeritehtaantien saneeraukseen liittyviä muutoksia verkostossa.

Lisäksi rakennutamme vesihuoltoverkostot yhdessä katujen ja yleisten alueiden rakentamisen kanssa asemakaavoitetuille alueille. Vuonna 2022 pääpaino on Riistametsän vesihuollossa ja lähivuosina Juhlakallion, Tolsanmäen ja Sarvvikinportin alueilla.

Lisätietoja kunnan suunnitelmista ja rakentamisesta

https://www.kirkkonummi.fi/tulevat-kadut

Runkolinjat vaativat säännöllistä kunnossapitoa

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen hallinnassa on noin 230 kilometriä vesijohtolinjaa ja 210 kilometriä viemärilinjaa. Linjastojen kuntoa seurataan monipuolisin tarkastuksin, historiatietoihin perustuen ja asiakaspalautteen perusteella.

Vuoden 2022 saneerauskohteet ovat Luoman runkovesijohto ja Granbodankujan alue. Lähivuosina saneeraukset kohdistuvat esimerkiksi Sokeritehtaantielle.

Hankkeista tiedotetaan vaikutusalueen asukkaita erikseen.

Tonttijohdot ovat kiinteistöjen vastuulla

Kiinteistöille liitoskohdasta johtavat tonttijohdot ovat kiinteistönomistajan vastuulla. Hyväkuntoinen tonttijohto vaikuttaa myös siihen, että hanasta tulee kirkasta ja hyvänmakuista vettä sopivalla paineella.
Järkevä hetki tonttijohdon kunnon selvittämiseen ja saneeraukseen voi olla runkolinjan saneerauksen yhteydessä. Saneeraustyöhön voi hakea kotitalousvähennystä.

Veden laatu on tärkeää Kirkkonummen Veden asiakkaille

10.12.2021
”Puhdasta vettä saatavilla eli se on tärkeintä, kiitos siitä!” – Kirkkonummen Veden asiakas

Kirkkonummen Veden asiakaskysely toteutettiin verkkokyselynä loka-marraskuussa 2021. Se lähetettiin kaikkiin tiedossa oleviin asiakkaiden sähköpostiosoitteisiin ja julkaistiin Kirkkonummen Veden nettisivulla. Vastauksia saatiin 597.Vastaukset käsiteltiin nimettöminä, mutta vastaajia pyydettiin syöttämään postinumeronsa.

Kokemus vesijohtoveden laadusta vaihteli hieman suuralueittain.  Keskustassa ja sen lähialueilla veden laatu sai jonkin verran heikommat arviot kuin kunnan muissa osissa.  Verkoston paineeseen keskustan alueella oltiin tyytyväisiä, kun taas Kirkkonummen itäosissa painetasoa ei pidetty aivan tarkoituksenmukaisena.

Yleisin häiriötilanne oli vastaajien kokemuksen mukaan ennalta ilmoitettu vesikatkos. Jäteveteen liittyviä häiriöitä oli koettu vain vähän. Monet vastaajista oli häiriötilanteessa tavoitettu tekstiviestillä.  Noin joka kolmas oli silti sitä mieltä, ettei häiriötiedottaminen ollut riittävää.

Alle kolmannes vastaajista oli suoraan asioinut Kirkkonummen Veden kanssa vuoden aikana. Asioinnin siirtyminen entistä enemmän verkkoon oli useimmista vastaajista myönteistä.

”Ainahan voisi maksaa vähemmän, mutta…” – Kirkkonummen Veden asiakas

Mittarointia ja laskutusta koskevissa kysymyksissä  eniten mielipiteitä jakoi kysymys hinnoittelusta. Kolmannes asiakkaista oli hinnoitteluun tyytymättömiä.

Kysyttäessä kokonaistyytyväisyyttä paikkakunnan vesi- ja jätevesihuoltoon asteikolla 0-10 yli puolet vastaajista antoi Kirkkonummen Vedelle huippuarvosanan 9 tai 10.

Asiakaskyselyn vapaissa palautteissa toivottiin entistä paremman veden laadun lisäksi myös reaaliaikaista laskutusta, etäluettavia mittareita, halvempia hintoja ja ajantasaisempaa tiedottamista.

Kirkkonummen Vesi kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita!   Palautteenne on aina tervetullutta.  Voitte lähettää sitä nettisivujen lomakkeen kautta, sähköpostitse vesi@kirkkonummi.fi tai soittamalla  Kirkkonummen Veden henkilökunnalle.

Asiakaskyselyyn vastaajien kesken on 30.11. 2021 arvottu kolme lumityökalusettiä ja ne on jo toimitettu voittajille.

Tutustu tästä linkistä asiakaskyselyn vastauksiin

8.12.2021

Suojaa vesimittarisi jäätymiseltä

Vesiputkien tai vesimittarin jäätyminen voi aiheuttaa huomattavia kustannuksia putkien haljetessa ja veden päästessä sitä kautta talon rakenteisiin. Ongelmat alkavat usein vasta silloin kun pakkaset lauhtuvat ja jää alkaa sulaa, jolloin vesi vuotaa ulos rikkoutuneista kohdista.

Paras keino estää jäätyminen on suojata vesimittari ja vesiputket talvipakkasilla. Vesimittaritilan lämpötilan tulee olla vähintään + 5 astetta. Huomioi, että vaikka metrin korkeudella olisi lämmintä, niin tuuletusluukun tai oven unohtuessa auki, lattian tasossa voi olla pakkasta.

Mikäli vesimittari pääsee varotoimenpiteistä huolimatta jäätymään, sulje vedentulo vesimittariventtiilistä ja ota yhteyttä Kirkkonummen Veteen.

Jos epäilet putken olevan jäässä tai havaitset sen rikkoutuneen, ota heti yhteyttä ammattilaiseen: Kiinteistön sisäputkien sulatus kuuluu yksityisille putkiyrityksille, muiden vesiputkien sulatus Kirkkonummen Veden tehtäviin, josta laskutetaan palveluhinnaston mukaan.

Kirkkonummen Veden vikapäivystysnumero 09 – 2967 2275

Vesihuollon tilannekartta: https://hairiot.fi/?tag=kirkkonummi

18.10.2021

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2021-2025 

Vesihuollon tilannekartta

Kirkkonummen Veden toimialueen häiriötilanteista  ja vesihuoltoverkoston ylläpitotöistä tiedotamme ajantasaisesti tilannekartalla.

Tilannekartan ohje