Valitse sivu

Erityisopetuksen pienryhmät lähikoulussa

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, jotka tarvitsevat oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä pitkäkestoista, kokonaisvaltaista ja yksilöllistä tukea. Erityisen tuen aikana voidaan käyttää samoja tukimuotoja kuin yleisen ja tehostetun tuen aikana. Erityisen tuen aikana oppilas saa yleisen ja tehostetun tuen tukimuotojen lisäksi erityisopetusta. Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen yleisopetuksen ryhmässä tai osittain tai kokonaan erityisopetuksen ryhmässä. Lisätietoa erityisopetuksen pienryhmistä Kirkkonummen kouluissa saat koulujen omilta sivuilta.