Valitse sivu

Ilmoitus kuulutuksesta

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Asia
Ämmässuon biojätteen käsittelylaitoksen toiminnan muuttaminen ja ympäristöluvan tarkistaminen, Espoo. Vaasan hallinto-oikeuden palauttama asia.

Dnro
ESAVI/46646/2022

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 30.8.-6.10.2023 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue
Postiosoite: PL 1, 13035 AVI
Puhelinvaihde: 0295 016 000
ymparistoluvat.etela@avi.fi | www.avi.fi