Valitse sivu

Ilmoitus 30.8.2023

Ilmoitus kuulutuksesta

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Asia

Ämmässuon biojätteen käsittelylaitoksen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Espoo

Dnro

ESAVI/5710/2023

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 30.8.-6.10.2023 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.