Valitse sivu

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
UUDELY/3659/2021

Ilmoitus nähtäville asettamista

Maantien 11227 (Överbyntie) parantaminen rakentamalla jalankulku-ja pyöräväylä Karlbergintie-Granbackantie, tiesuunnitelma, Kirkkonummi

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. Uudenmaan ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen vähintään yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (LjMTL 108§, HL 62 a §)

Kuulutus julkaistaan 8.9.2023 osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/5xdz/nahtavillaolo

Kuulutus on nähtävillä 8.9.2023 – 9.10.2023 välisen ajan

Lisätietoja antaa

Suvi-Maaria Kylmänen (Uudenmaan ELY-keskus), puh. 0295021039, suvi.kylmanen(at)ely-keskus.fi
Hannu Ruhanen (Kirkkonummi), puh. 0401269866, hannu.ruhanen(at)kirkkonummi.fi