Valitse sivu

Kiinnostaako monikielisyys? Oletko kuullut kielikylvystä tai oletko jo ehtinyt miettimään, olisiko ruotsinkielinen kielikylpyopetus hyvä vaihtoehto juuri sinun lapsellesi? Kouluun ilmoittaminen alkaa Kirkkonummella maanantaina 9.1.2023 ja eskariin ilmoittaminen 23.1.2023, joten nyt onkin juuri oikea aika hakea kielikylpyyn.

Kirkkonummella ruotsinkielistä kielikylpyopetusta järjestetään Gesterbyn koululla. Aloittaa voi joko eskarivuonna tai ensimmäiseltä luokalta. Kieltä ei varsinaisesti opeteta vaan lapset oppivat puhumaan ruotsia muun oppimisen ohessa, kun kieltä käytetään kaikessa tekemisessä ja ihan tavallisissa opetuksen arjen tilanteissa. Polku ruotsin kielen maailmaan alkaa elekielestä, loruista ja lauluista – lapset oppivat kielen lähes huomaamattaan.

Kielikylpyopetuksen kehittämisestä on vastuussa Gesterbyn koulun kielikylpytiimi, joka koostuu luokan- ja aineopettajista. Mitä he nostavat esille kielikylpyopetuksesta? Mitä hyötyä kielikylpyopetuksesta on? Pitääkö vanhempien osata ruotsia? Entä minkälaista kielikylpyopetus on?

Minkälaista kielikylpyopetus on alakoulun ensimmäisillä luokilla? Entä yläkoulussa?

Alkuluokilla opetus on toiminnallista teemaopetusta, kun taas yläkoulussa opetus on aineen opetusta. Aineopetuksessa huomioidaan tavoitekieli. Uutta sanastoa harjoitellaan kaikissa oppiaineissa.  

Opettajat mainitsevat myös Gesterbyn koulun kielikylvyn vahvuutena yhteistyön Winellska skolanin kanssa.

– Teemme tiivistä yhteistyötä Winnelska skolanin rinnakkaisluokkien kanssa. Alakoulun ensimmäisillä luokilla tutustumme toisiimme, järjestämme yhteisiä pelihetkiä ja oppitunteja. Yläkoulun yhteistyö on tiivistä, koska kielikylpy-yläkoululaiset opiskelevat Winellska skolanin tiloissa. Kun uusi GWP-koulukeskus valmistuu, työskentelemme kaikki saman katon alla, iloitsevat Gesterbyn koulun kielikylpytiimin opettajat.

Kodin ja koulun välinen työnjako sekä kielikylvyn hyödyt

Työnjako koulun ja kodin välillä on selkeä. Koulussa tuetaan oppilaiden ruotsin kielen kehitystä, ja kodit tukevat oppilaan äidinkielen kehitystä. Opettaja on suomenkielentaitoinen. Kielikylvyssä on “yksi aikuinen – yksi kieli” -periaate, eli kielikylpyopettaja puhuu oppilailleen vain ruotsia, mutta huoltajien kanssa opettaja puhuu suomea. Oppilaan äidinkielen kehittymistä voi perhe tukea monella tavalla.

– Vanhempien ei tarvitse osata ruotsia. Kodin tehtävä on tukea lapsen äidinkielen kehitystä, esimerkiksi lukemalla ja keskustelemalla yhdessä. Kannustamme perheitä siihen, että lapsella olisi koulun ulkopuolellakin mahdollisuus käyttää ruotsia, esimerkiksi harrastuksien, kirjojen ja elokuvien muodossa, kielikylpytiimistä kerrotaan.

Kielikylpyruotsin lisäksi oppilas opiskelee muita kieliä heti ensimmäiseltä luokalta lähtien. Äidinkielen opetus alkaa ensimmäisellä luokalla (1h viikossa) ja tuntien määrä kasvaa vähitellen. Yläkoulussa äidinkielen opetuksen määrä on sama kuin suomenkielisillä luokilla. Englanti alkaa ensimmäisellä luokalla kaikilla ja neljännellä luokalla on mahdollisuus valita lisäksi A2-kieli.

– Kielikylvystä on paljon hyötyä. Lapsesta tulee toiminnallisesti kaksikielinen, hänellä on rohkeutta käyttää kieltä ja muiden kielten oppiminen on helpompaa. Kielikylpy kehittää lapsen kielitietoisuutta. Moni kielikylvyn käynyt onkin hakeutunut jatko-opintoihin Ruotsiin tai ruotsinkielisiin korkeakouluihin Suomessa. Kielikylvyssä opittu ruotsin kieli säilyy lapsen elämässä pitkään, kertovat kielikylpytiimin opettajat.

Tervetuloa kielikylpyyn!

Jutun tekoon osallistuivat Gesterbyn kielikylpytiimistä opettajat Maarika Männikkö, Maarit Isokorpi, Arja Kontinen, Sini Ljungberg, Isa Hellström, Mira Karppanen ja Vilja Päätalo.