Valitse sivu

Valtio ja Länsirata Oy:n osakkaana olevat kunnat Turku, Espoo, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi ovat neuvotelleet esisopimuksen ehdoista, joilla voidaan siirtyä Länsiradan rakentamisvaiheeseen. Kirkkonummen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 24.6. hyväksyä esisopimuksen sillä ehdolla, että kaikki sopimuksen osapuolet hyväksyvät ja allekirjoittavat esisopimuksen. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi, että Länsirata Oy voi käyttää enintään 1,4 miljoonaa euroa ratasuunnitteluvaiheeseen annettua rahoitusta rakennusvaihetta koskeviin ja sitä valmisteleviin töihin.

Siirtyminen rakentamisvaiheeseen koskisi tässä vaiheessa osahankkeita Espoo-Kirkkonummi, Vihti-Lohja, Salo-Hajala sekä Nunna-Kupittaa. Kuluvalla hallituskaudella on tarkoitus laatia koko yhteysvälin rakentamissuunnitelma ja aloittaa yhteysvälien Espoo-Kirkkonummi ja Salo-Hajala rakentaminen, joiden kustannusarvio on yhteensä noin 600 miljoonaa euroa.

Esisopimuksen perusteella neuvoteltavassa osakassopimuksessa on valtion puolelta asetettu tavoitteeksi, että valtio ja kunnat sitoutuvat rahoittamaan hankkeen rakennusvaihetta 400 miljoonalla eurolla eli yhteensä 800 miljoonalla eurolla. Kuntien osuus jakautuisi näiden kesken erikseen sovittavalla tavalla. Tämän lisäksi yhtiölle annettaisiin oikeus ottaa vierasta pääomaa enintään 500 miljoonaa euroa.

Hankkeen ratasuunnitteluun on jo myönnetty EU:n CEF-tukea, ja parhaillaan vireillä olevasta hausta haetaan tukea myös nyt liikkeelle lähtevien rataosuuksien rakentamiseen.

Yhtiön on tarpeen tehdä jo nyt tulevaa rakentamista koskevia valmistelevia töitä, jotta rakentamiseen haetun ja mahdollisesti myönnettävän CEF-tuen edellyttämässä aikataulussa on mahdollista pysyä. Tästä syystä neuvotteluiden jatkamisen lisäksi nyt päätettävän esisopimuksen lisäksi osakkaat sopivat, että Länsirata Oy voi käyttää ratasuunnitteluvaiheeseen annettua rahoitusta enintään 1,4 miljoonan euron osalta rakentamisvaihetta koskeviin ja sitä valmisteleviin töihin.

Osakkaat tulevat jatkamaan neuvotteluja varsinaisesta osakassopimuksesta. Rakentamisvaiheeseen siirtymisen reunaehtoja käsittelevä esisopimus edellyttää kaikkien osapuolten toimivaltaisten päätöksentekoelimien päätökset. Osapuolten tulee myös hyväksyä myöhemmin laadittava lopullinen osakassopimus. Valtion osalta tarvitaan eduskunnan päätökset valtion talousarviosta.