Valitse sivu

Yhdyskuntatekniikan lautakunta kokoontui ti 18.6. Lautakunta päätti asettaa Tassunmäen ja Tolsanportin (eteläinen ja pohjoinen) asemakaavat nähtäville. Lisäksi lautakunta merkitsi tiedokseen katualueiden talvikunnossapidon 2023–2024 kustannukset, jotka ylittävät talousarvion. Talvikunnossapidon kustannuksiin ovat vaikuttaneet sääolosuhteet, sopimuksien vaihdokset sekä massiivinen lumen pois ajo asuntoalueilta. 

Tassunmäen asemakaava asetetaan nähtäville ja lausuntoja pyydetään 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti kokouksessaan asettaa Tassumäen (31100), asemakaavan valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Lautakunta päätti pyytää kaavan valmisteluaineistosta lausunnot useilta kunnan sisäisiltä ja ulkoisilta tahoilta sekä valtuutti valmistelijan tekemään korjauksia kaava-asiakirjoihin. 

Tassumäen asemakaava sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan vuosille 2023–2027. Tassumäen asemakaavan laadinta liittyy itäisen Kirkkonummen kehittämiseen sekä monipuolisen pientaloasumisen mahdollistamiseen kunnassa.   

Tolsanportin asemakaavojen asettamista julki ehdotetaan kunnanhallitukselle 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy Tolsanportin eteläisen asemakaavan (14201) sekä Tolsanportin pohjoisen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (14200)  kaavoittajan vastineet valmisteluaineistosta saatuihin lausuntoihin sekä asettaa kaavan julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokaudeksi. 

Tolsanportin asemakaava sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan vuosille 2023–2027. Valmistelun yhteydessä hanke on jaettu Länsiväylän kohdalta kahdeksi erilliseksi asemakaavaksi: pohjoiseksi ja eteläiseksi. Asemakaavan tarkoituksena on toteuttaa alueelle olemassa oleviin hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuen liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten alue. 

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat muun muassa: 

  • Talvikunnossapidon 2023–2024 kustannukset tiedoksi 
  • Yksityisteiden perusparannusavustukset 2024: Medvastön Uusi tie siltahanke 

Lisätiedot: 

Lautakunnan puheenjohtaja, Kim Åström, kim.astrom@kirkkonummi.fi  

Esittelijä, yhdyskuntatekniikan johtaja, Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi 

Kokousasiakirjat  

Yhdyskuntatekniikan lautakunta