Valitse sivu

Koulunkäyntiohjaaja

Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus perusopetuslain mukaisiin tulkitsemis- ja avustajapalveluihin.

Koulunkäyntiohjaajan tehtävänä on avustaa oppilasta koulunkäynnissä ja oppimisessa opettajan ohjauksen alaisena. Ohjaaja edistää työssään koulun kasvatustavoitteita, oppilaan itsenäistä selviytymistä ja myönteisen itsetunnon kehittymistä. Lisäksi koulunkäyntiavustaja osallistuu oppilaan opetuksen ja kuntoutuksen suunnitteluun ja valmisteluun.

Koulunkäyntiohjaajan työmuotona on sekä yksilö- että ryhmätyö. Ohjaajia työskentelee sekä erityisluokilla että yleisopetuksen opetusryhmissä.

Yhteystiedot:

Maija Antila, kasvun ja oppimisen tuen erityisasiantuntija
Puh. 040 559 7790
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi