Valitse sivu

Kantatie 50 välillä kantatie 51- Mankki, 1. vaihe

kehä 3

Kuvaus:

Tässä hankkeessa laaditaan tiesuunnitelmat Masalanportin ja Majvikinportin eritasoliittymille, rinnakkaisyhteyksille ja liikenneturvallisuuden parantamiselle. Hanke on Uudenmaan ELY- keskuksen ja Kirkkonummen kunnan yhteinen.

Alustava aikataulu:

Tapahtunut tähän mennessä:

Suunnittelu on käynnissä.

Lisätietoa hankkeesta saa laittamalla sähköpostia osoitteeseen:  katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

Voimassa olevat kaavat ja rakennuskiellot