Valitse sivu

Vesitorninmäen asemakaava-alueen katujen ja puistojen rakentaminen, vaihe 1

Vesitorninmäen rakentaminen

Kuvaus:

Vesitorninmäen rakentaminen on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan alueen länsiosa, johon kuuluu uusi Jokiniityntie, Jolkbyn joen ylittävä kevyen liikenteen silta urheilupuiston puolelle ja puistoraitit. Samassa urakassa rakennetaan Jokirinteen oppimiskeskuksen pihan toimintoja täydentävä lasten liikunnallinen alue, katusählykenttä, monitoimiareena, katukoriskenttä ja ulkokuntoilualue. Jokirinteen oppimiskeskus sijoittuu rakennettavan Jokiniityntien varrelle.

Alustava aikataulu:

Kohde on valmistunut.

Tähän mennessä tapahtunut:

Vanhan Rantatien alittavan alikulun rakentaminen on käynnistynyt. Liikenne siirtynyt kiertotielle 20.5.2019

Vanhan Rantatien kiertotie

Jolkbyn ja Kyrkvallan alueiden välissä olevalle peltoalueelle on aloitettu puistoraittien rakentaminen pintamaiden poistolla. 

Syksyn ja alkutalven aikana on tehty pohjanvahvistuksia, maaleikkauksia ja rakennettu vesijohtolinjoja.

Rakennustyöt on aloitettu kesällä 2018.

Urakoitsijaksi on valittu kilpailutuksen perusteella Oy Göran Hagelberg Ab.

Alueen kunnallistekniikan suunnittelusta vastannut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut videon, jossa esitellään visuaalisempi kuva tulevasta alueesta ja siitä nähdään kuinka eri rakenteet sijoittuvat maastoon. Video on vain digitaalinen malli, ei lopullinen rakennussuunnitelma. Videon lopussa nähdään myös toisen rakentamisvaiheen suunnitelma. Toinen vaihe käynnistyy aikaisintaan vuonna 2021.

Lisätietoa:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Voimassa olevat kaavat ja rakennuskiellot