Valitse sivu

Kyrkslättsdagarna 26–28.8.2022 – ”Viihtyisästi Kirkkonummella – Trivsamt i Kyrkslätt”

Kyrkslättsdagarna firas sista veckoslutet i augusti 26–28.8.2022 med temat ”Viihtyisästi Kirkkonummella – Trivsamt i Kyrkslätt”. Med detta tema vill vi uppmuntra verksamhet där olika åldersgrupper bjuds in till trevlig samvaro, avkopplande utfärder och stämningsfulla evenemang.

Fastän det ännu är tid till augusti är det skäl att redan före semesterperioden planera hur man kan göra den egna föreningens eller det egna företagets verksamhet bekant för andra under Kyrkslättsdagarna.

Planeringsmöte på distans via TEAMS 2.6.2022 kl. 17

Vårperiodens sista gemensamma planeringsmöte hålls via TEAMS torsdag 2.6.2022 kl. 17. Då är målet att färdigställa planerna före sommarsemestrarna. Du kan ansluta till distansmötet på TEAMS via länken: https://bit.ly/3PAoUEu.

I början av augusti, torsdag 4.8.2022 kl. 17 är temat finslipning av programmen. Man kan alltså ännu i början av augusti anmäla sin verksamhet direkt till kommunens evenemangskalender. Måndag 15.8.2022 kl. 17 är det dags för gemensam programinfo. 

Föreningstorget och tivolit som vanligt igen under Kyrkslättsdagarna!

Liksom tidigare år ansvarar Combo ry för genomförandet av föreningstorget som hålls i Kyrkslätts centrum lördag 27.8.2022. Som vanligt planeras det en huvudscen för band och verksamhetspresentationer. Övre torget, nedre torget och Kyrkstallsvägens parkeringsområde är i användning. På webbplatsen http://toritapahtumat.fi/ kan man reservera torgplatser för föreningar och andra aktörer. Deltagaravgiften för föreningstorget är 50 €/förening.

Biblioteket ordnar egen verksamhet på lördagen framför Fyyri. Också Tivoli Sariola har redan reserverat den bekanta platsen i idrottsparken i centrum för sitt program under Kyrkslättsdagarna.

Anvisningar för arrangörer

Beredningen av Kyrkslättsdagarna är en bra orsak att aktivera Kyrkslätts kommuns evenemangskalender också för sin egen organisation. Kommunens evenemangskalender finns på adressen https://tapahtumat.kirkkonummi.fi. Där finns också en bruksanvisning till evenemangskalendern. En ny användare måste först skapa ett gratis användarnamn. Huvudanvändaren godkänner användarnamnet, det tar sin lilla tid. Du kan redigera din egen organisations uppgifter senare och ge dina kolleger rättigheter att publicera evenemang i ditt ställe samt redigera evenemang som ordnas i din profils namn. När användarnamnet är i kraft kan du skapa evenemang och välja kategorier för dem. Du kan också tidsinställa publiceringen av evenemanget.

Varje arrangör sköter själv områdesreserveringen för, tillstånden för och planerna på sitt eget evenemangsställe och planerar sin egen kommunikation. Anvisningar för uppgörandet av räddningsplaner finns på Räddningsväsendets webbplats: https://pelastustoimi.fi/sv/vastra-nyland/anvisningar-och-blanketter/publikevenemang 

Det beror på evenemangets karaktär och storlek om det också behövs nöjesanmälan till polisen och ordningsvakter m.m. Råd i frågan finns på polisens webbplats: https://poliisi.fi/sv/offentlig-tillstallning. Teosto har information om tillstånd som gäller framförande av musik: https://www.teosto.fi/musiikin-kayttoluvat/hanki-lupa/tapahtumalupa/