Valitse sivu

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa osana yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Siitä vastaa koulun laaja-alainen erityisopettaja. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja -valmiuksia sekä ennaltaehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin haasteita. Osa-aikaista erityisopetusta on mahdollista antaa myös silloin, kun oppilaan erityislahjakkuutta halutaan tukea. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena ja siinä huomioidaan niin ryhmän kuin yksittäisen oppilaan tarpeet.

Laaja-alainen erityisopettaja kartoittaa yhdessä luokanopettajien ja aineenopettajien kanssa, ketkä tarvitsevat osa-aikaista erityisopetusta ja millaista osa-aikaista erityisopetusta tarvitaan. Oppilaan saama erityisopetus suunnitellaan opettajien yhteistyönä. Osa-aikaisesta erityisopetuksesta tulee tiedottaa oppilaan huoltajia. Mikäli oppilaalla on yleisen tai tehostetun tuen oppimissuunnitelma tai erityisen tuen henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, koulu merkitsee oppilaan saaman osa-aikaisen erityisopetuksen näihin pedagogisiin asiakirjoihin.