Valitse sivu
kirkkonummi

Sijoitusluvat kunnan maalle

Lupa johtojen ja/tai rakenteiden sijoittamiseen Kirkkonummen kunnan omistamalle maalle.

Sijoituslupahakemusta tarvitaan kun kunnan maalle ollaan sijoittamassa johtoja- ja/tai rakenteita joko pysyvästi tai väliaikaisesti.

Asemakaava-alueelle haettavissa sijoitusluvissa tulee olla liitteenä kantakartta, josta ilmenee katujen ja rakenteiden tarkat sijainnit sekä kiinteistönrajat. Hakemus voi edellyttää myös poikkileikkaussuunnitelmaa, mikäli haettava kohde sijaitsee katualueella.