Valitse sivu

Vesitorninmäen lähiliikuntapaikka

Kuvaus: Vesitorninmäen lähiliikuntapaikka rakennetaan uuden Jokiniityntien varteen. Rakentaminen toteutetaan Vesitorninmäen kadunrakennusurakan yhteydessä. Alustava aikataulu: Tapahtunut tähän mennessä: Kohde on valmistunut ja se on...

Keskustan nykyinen urheilukenttä

Kuvaus: Tässä hankkeessa tehdään peruskorjaustoimenpiteitä keskustan urheilupuiston yleisurheilukentälle. Alustava aikataulu: Hanke on siirretty alkamaan aikaisintaan vuonna 2021. Tapahtunut tähän...

Munkinmäentien jatko ja Keskusta- Tolsa jalankulku- ja pyöräilyväylä

Kuvaus: Tässä hankkeessa rakennetaan Munkinmäentien jatko kaavan mukaiselle kääntöpaikalle asti ja kääntöpaikalta Tolsan juna seisakkeelle jatkuva jalankulku- ja pyöräilyväylä. Alustava aikataulu: Rakentamisen on määrä alkaa kesällä 2020. Tapahtunut tähän mennessä:...

Liikenneturvallisuuskohteet_rakentaminen

Kuvaus: Tässä hankkeessa rakennetaan korotettu pyörätien jatke Munkinmäentien ja Luostarinrinteen risteysalueelle. Alustava aikataulu: Kohteen on määrä valmistua kesän 2019 aikana.  Tapahtunut tähän...

Vt 1 Turunväylän meluesteen rakentaminen, vaihe 1

Kuvaus: Tässä hankkeessa rakennetaan melueste Turun moottoritien laidalle Veikkolan taajaman kohdalle. Hanke on Kirkkonummen kunnan ja Väyläviraston yhteinen. Alustava aikataulu: Tapahtunut tähän mennessä:
Masalantien rakentaminen, vaihe 1

Masalantien rakentaminen, vaihe 1

Kuvaus: Masalan rakentamisen ykkösvaiheeseen kuuluu Masalantie välillä Puolukkamäki- Tinakuja, Sundsbergintie välillä Masalantie – radan alikulku, Sepänkyläntie välillä Masalantie- Bjönsinpolun alikulku, Vernerinpolku ja Rydmanintie. Rakentamisella parannetaan...

Kantvikin lähiliikunta-alue

Kuvaus: 1. vaiheessa aluelle toteutetaan niin sanottu painopenger. Painopenkereen avulla tehdään painumaseurantaa. 2. vaiheessa alueelle rakennetaan leikki- ja liikunta-alueita.  Alustava aikataulu: Liikuntapaikan rakennustyöt on...

Kirkkolaakson isojen lasten alue ja senioripuisto

Kuvaus: Kirkkolaaksoon rakennetaan vanhemmille lapsille uusi leikkipaikka sekä senioripuisto. Senioripuistoon tulee muun muassa ulkokuntoiluvälineitä, petankkikenttiä ja picnikpöytiä. Isojen lasten leikkipaikalle tulee muun muassa...

Lammaskallion alueen katujen rakentaminen

  Kuvaus: Tässä hankkeessa rakennetaan Veikkolan alueen 14, eli Lammaskallion alueen kadut ja kunnallistekniikka.  Hyväksytyt katusuunnitelmat, joiden pohjalta on tehty tarkemmat rakennussuunnitelmat, on nähtävillä oheisen...

Erikoiskuljetusreiteillä olevien portaalien nosto

Kuvaus: Tässä hankkeessa parannetaan niin sanotun SEKV-reitin toimivuutta nostamalla portaaleja.   Alustava aikataulu: Hanke on tarkoitus valmistua kesän 2019 aikana. Tapahtunut tähän mennessä: Kohde on valmistunut....