Valitse sivu

Yksilöllistetty oppimäärä

Erityisen tuen aikana voidaan tarvittaessa yksilöllistää oppiaineiden oppimääriä. Oppimäärän yksilöllistämiseen voidaan päätyä silloin, kun oppiaineen erityisistä painoalueista huolimatta oppilas ei pysty saavuttamaan opetussuunnitelmassa oppiaineille asetettuja tavoitteita hyväksytysti. Oppimäärän yksilöllistämisestä päätetään oppilaan erityisen tuen päätöksessä. Kun oppiaineen oppimäärä yksilöllistetään, voidaan soveltaa myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä. Yksilöllistetty oppimäärä arvioidaan suhteessa henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS) kirjattuihin tavoitteisiin. Arvosana ja/tai sanallinen arvio merkitään todistukseen tällöin tähdellä (*).