Valitse sivu
kirkkonummi

Kirkkolaakson kauppakeskus

Tilanne: Aloitusvaihe (23.4.2020)

Hanke koskee Kirkkonummen liikekeskustassa sijaitsevaa Kirkkolaakson kauppakeskusta, jota suunnitellaan laajennettavaksi Limnellin aukiolle, osin rakentamattomalle asuinkerrostalokorttelille ja Kirkkonummentien uudistettavan rautatiesillan alle. Tavoitteena on liikekeskustan palvelutarjonnan monipuolistuminen ja vetovoiman parantaminen. Suunnittelualue rajautuu kunnantaloon, Asematiehen, rantarataan sekä Kirkkolaaksossa kauppakeskuksen itäpuoleiseen kerrostalokortteliin, puistoon ja Saloviuksentiehen.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2023-2024, hankekortti


Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti sekä kaavan laatijan valinta
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 23.04.2020 § 49

Vireilletulo 24.6.2020 kuulutus

Kirkkolaakson kauppakeskuksen asemakaava, alustava maankäyttösuunnitelma. Kuntatekniikan lautakunta 31.1.2019 (§ 27)

Kirkkonummen liikekeskustan suunnittelutilanne, Kuntakehitysjaosto 18.12.2018 (§102)

Kirkkolaakson kauppakeskuksen asemakaavamuutoksen kaavoituksen käynnistämissopimus, Kuntakehitysjaosto 12.6.2018 (§ 55)


Selvitykset:

Kaavoittajan yhteystiedot:

Seppo Mäkinen

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 538 9587