Valitse sivu
kirkkonummi

Luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelma 2019-2029

Kirkkonummen kunta on päivittänyt kunnan metsiä koskevan Luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelman kymmenvuotiskaudeksi. Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi suunnitelman 22.08.2019.

Luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelma on metsäomaisuuden hoidon käsikirja. Se laaditaan metsänomistajan tavoitteiden pohjalta. Suunnitelma kertoo, millainen suunnittelun kohteena oleva metsäalue on nyt ja millaiset ovat sen käyttömahdollisuudet ja hoitotarpeet lähivuosina. Suunnitelmasta selviävät metsäalueen kasvupaikat, kehitysvaiheet, puuston määrä ja kasvu. Lisäksi siinä näkyvät ehdotetut hakkuu- ja hoitotoimet sekä luonnon monimuotoisuudelle arvokkaat kohteet. Suunnitelmaan sisältyy myös muita viheralueita kuin metsiä, esim. niittyjä.