Valitse sivu
kirkkonummi

Kantvikin osayleiskaava

Tilanne: Valmisteluvaihe (28.10.2021)

Alue sijaitsee Lounais-Kirkkonummella Länsiväylän ja Rantaradan eteläpuolella. Suunnittelualueeseen kuuluu Kantvikin ja Sepänkannaksen taajamat, Strömsbyn teollisuusalue sekä Pilvijärven ja Pippurin haja-asutusalueet. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu ranta-alueita sekä maa- ja metsätalousalueita. Alueen läpi kulkee Upinniementie. Alueella asuu pysyvästi noin 3000 asukasta (v. 2018). Alue kuului Neuvostoliiton hallinnassa vuosina 1945–1956 olleeseen, nk. Porkkalan vuokra-alueeseen.


Hyväksymisvaihe:


Ehdotusvaihe:


Valmisteluvaihe:

Kantvikin osayleiskaava (hanke 21000) osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen sekä osayleiskaavan valmisteluaineiston (kaavaluonnoksen) asettaminen julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.10.2021 § 142

Kantvikin osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen MRL 38 §:n ja 128 §:n mukaisesti (kh, kv)
Kunnanvaltuusto päätti, että Kantvikin osayleiskaavan rakennuskieltoa (toimenpiderajoitusta) ei jatketa.
Kunnanvaltuusto 31.5.2021 § 40
Kunnanhallitus 1.3.2021 § 60
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.1.2021 § 5

Kantvikin osayleiskaava-alueen uusi rajaus
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 19.3.2020 § 35

Kantvikin osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen MRL 38 §:n ja 128 §:n mukaisesti
Kunnanvaltuusto 4.3.2019 § 14

Valmisteluaineiston asettaminen nähtäville
Kuntatekniikan lautakunta 26.10.2017 (§ 53)
– Kuntatekniikan lautakunta palautti osayleiskaavan valmisteluaineiston uudelleen valmisteltavaksi

Osayleiskaavan valmisteluaineisto nähtävillä 29.11.2021 – 21.1.2022:
Kaavakartta 3460
Kaavaselostus
Liitteet 1-5
Liitteet 6-9

Virtuaalinen asukastilaisuus on järjestetty 12.1.2022 Teamsin kautta.

Kantvikin osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Aloitusvaihe:

Kantvikin osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 24.10.2013 (§ 78)


Selvitykset:

Kantvikin_pienvenesatamaselvitys_2021_ja_liitteet

Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, Kantvikin alue (2015), kartat

Luontoselvitys 2012 – 2013, Läntinen kuntakeskus, Pikkalanlahti, Kantvik ja Pippuri

Luontoselvitys 2012 – 2013, Läntinen kuntakeskus, Pikkalanlahti, Kantvik ja Pippuri, kartta

Ekologisten yhteyksien tarkastelu Myllykylän, Överbyn, Kantvikin ja Jorvaksen alueilla (2014)

Ekologisten yhteyksien tarkastelu Myllykylän, Överbyn, Kantvikin ja Jorvaksen alueilla (2014), kartta

Kantvikin osayleiskaavan kaavataloudellinen arviointi (2018)

Kaavoittajan yhteystiedot:

Simon Store, puh. 044 760 2282

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

tai Leena Kankaanpää, puh. 040 7682414