Valitse sivu
kirkkonummi

Kantvikin osayleiskaava

Tilanne: Valmisteluvaihe (28.10.2021)

Alue sijaitsee Lounais-Kirkkonummella Länsiväylän ja Rantaradan eteläpuolella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 17 neliökilometriä, josta vesialueita on noin 2 km². Suunnittelualueeseen kuuluu Kantvikin ja Sepänkannaksen taajamat, Strömsbyn teollisuusalue sekä Pilvijärven ja Pippurin haja-asutusalueet. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu ranta-alueita sekä maa- ja metsätalousalueita. Alueen läpi kulkee Upinniementie. Alueella asuu pysyvästi noin 3000 asukasta (v. 2018). Alue kuului Neuvostoliiton hallinnassa vuosina 1945–1956 olleeseen, nk. Porkkalan vuokra-alueeseen.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2023-2024, hankekortti


Kantvikin osayleiskaava (hanke 21000) – osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen sekä osayleiskaavan valmisteluaineiston (kaavaluonnoksen) asettaminen julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 29.11.2021 – 21.1.2022


Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.10.2021 § 142

Kaavakartta 3460

Kaavaselostus

Liitteet 1-5

Liitteet 6-9

Kantvikin_pienvenesatamaselvitys_2021_ja_liitteet

Osayleiskaavakarttapalvelu

Valmisteluaineison asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan palvelupisteessä sekä keskustan, Masalan ja Veikkolan kirjastoissa.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä valmisteluaineistosta. Mielipiteet on toimitettava kirjallisina osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä 21.1.2022.

Virtuaalinen asukastilaisuus pidetään keskiviikkona 12.1.2022 klo 17.00 – 18.30 Teamsin kautta. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan etukäteen viimeistään 7.1.2022. Kaavaan liittyviä kysymyksiä voi lähettää etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä. Tapahtuman linkki jaetaan kaikille ilmoittautuneille ti 11.1.2022. 

Kaavoittajan vastaanotot to 2.12. klo 13-16, to 9.12. klo 9-12, ti 11.1. klo 13-16, ke 12.1. klo 13-16, ti 18.1. klo 13-16 ja ke 19.1. klo 13-16.

Tapaamiset ajanvarauksella, varaukset kaavoittajalta Simon Store, puh. 044 760 2282, simon.store@kirkkonummi.fi

—————————————————

Kantvikin osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen MRL 38 §:n ja 128 §:n mukaisesti (kh, kv)

Kunnanvaltuusto 31.5.2021: Kunnanvaltuusto päätti, että Kantvikin osayleiskaavan rakennuskieltoa (toimenpiderajoitusta) ei jatketa kunnanhallituksen päätöksessä 1.3.2021 § 60 mainituin perustein.
Kunnanvaltuusto 31.5.2021 § 40
Kunnanhallitus 1.3.2021 § 60
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.01.2021 § 5

Alueella rakennuskielto ja toimenpiderajoitus yleiskaavan laatimista varten (ei koske voimassa olevia asemakaavoja) Kunnanvaltuusto 4.3.2019 § 14

Valmisteluvaihe:

Kantvikin osayleiskaava-alueen uusi rajaus Yhdyskuntatekniikan lautakunta 19.3.2020 § 35

Kuntatekniikan lautakunta palautti osayleiskaavan valmisteluaineiston uudelleen valmisteltavaksi
Valmisteluaineiston asettaminen nähtäville, Kuntatekniikan lautakunta 26.10.2017 (§ 53)


Aloitusvaihe:

Kantvikin osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 24.10.2013 (§ 78)


Selvitykset:

Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, Kantvikin alue (2015) s. 1 – 38

Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, Kantvikin alue (2015) s. 39 – 76

Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, Kantvikin alue (2015) kartat

Luontoselvitys 2012 – 2013, Läntinen kuntakeskus, Pikkalanlahti, Kantvik ja Pippuri

Luontoselvitys 2012 – 2013, Läntinen kuntakeskus, Pikkalanlahti, Kantvik ja Pippuri, kartta

Ekologisten yhteyksien tarkastelu Myllykylän, Överbyn, Kantvikin ja Jorvaksen alueilla (2014)

Ekologisten yhteyksien tarkastelu Myllykylän, Överbyn, Kantvikin ja Jorvaksen alueilla (2014), kartta

Kantvikin osayleiskaavan kaavataloudellinen arviointi (2018)

Kaavoittajan yhteystiedot:

Simon Store

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 044 760 2282