Valitse sivu
kirkkonummi

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville sekä lukiolaisille.


Opiskeluhuollon palveluja tarjotaan lukioissa ja ammattikouluissa, kun opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna sinulla on mahdollisuus terveydenhoitajan tekemään terveystarkastukseen ja lääkärintarkastukseen ensimmäisenä tai toisena vuotena. Kutsuntaikäisenä terveydenhoitajan ja lääkärin tekemä ennakkoterveystarkastus tehdään opiskeluterveydenhuollossa.

Terveystarkastuksessa kiinnitetään erityisesti huomioita päihteisiin, seksuaaliterveyteen, psykososiaaliseen hyvinvointiin sekä opintojen sujumiseen. Opiskeluterveydenhuollon tavoite on lisätä elämänhallinnan taitoja ja tukea terveellisiä elämäntapoja arjessa.

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös sairaanhoitopalveluiden järjestäminen. Terveydenhoitajat tapaavat mahdollisuuksien mukaan sairausvastaanoton merkeissä, mutta sinut voidaan ohjata myös terveysasemien vastaanotoille sairauden hoitoa varten. 

Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilu

Kyrkslätts gymnasium
Gesterbybågen 3,
02400 Kyrkslätt
Hälsovårdare
Antonina Carlberg
040-1269145

Omnian ammattiopisto
Purotie 6,
02400 Kirkkonummi
Terveydenhoitaja
Kääriäinen Sirpa
050-310 7063

Porkkalan lukio
Kirkkotallintie 6,
02400 Kirkkonummi
Terveydenhoitaja
Heikurainen Tiina
050-4141286