Valitse sivu
kirkkonummi

Prikiranta

Tilanne: Ehdotusvaihe (30.5.2016)

Alue sijaitsee Pikkalanlahdella, Strömsbyvikenin lahden rannalla Strömsbyntien molemmin puolin, noin kahden kilometrin etäisyydellä Kantvikin keskustasta. Etäisyys kuntakeskukseen on hieman yli viisi kilometriä. Alueella on Helsingin Sataman hallinnoima satama ja sen yhteydessä toimiva sementtiasema, muutamia vanhempia asuinrakennuksia sekä viher- ja peltoalueita. Alue käsittää myös Strömsbyn teollisuusalueen asemakaavaan kuuluvan työpaikkakorttelin, jonka käyttötarkoitusmerkintää tarkastetaan vastamaan tämänhetkiseen kysyntään.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2023-2024, hankekortti


Ehdotusvaihe:

Nähtävillä olon jälkeen laadittujen kunnallisteknisten yleissuunnitelmien ja niistä aiheutuvien maankäytön muutosten johdosta on perusteltua laatia tarkistettu kaavaehdotus. Yleissuunnitelmien valmistuttua laaditaan tarkistettu kaavaehdotus.

Asemakaavaehdotus (piir. nro 3258) nähtäville 15.8.-16.9.2016, Kunnanhallitus 30.5.2016 (§ 157)

Kaavaehdotuksen (piir. nro 3253) asettaminen nähtäville, yhdyskuntatekniikan lautakunta 19.5.2016 (§ 36)


Valmisteluvaihe:

Kaavaluonnos, nähtävillä 14.4 – 17.5.2013

Kaavaluonnoksen asettaminen nähtäville, yhdyskuntatekniikan lautakunta 21.3.2013 (§ 23)


Aloitusvaihe:

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 22.3.2012 (§ 23)


Selvitykset:

Kaavoittajan yhteystiedot:

Simon Store

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 044 760 2282