Valitse sivu
kirkkonummi

Ympäristönsuojeluavustukset 2024

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää vuosittain avustuksia ympäristönsuojelua edistäviin tarkoituksiin.

Ympäristönsuojeluavustuksia voidaan myöntää rekisteröidyille, yleishyödyllisiksi katsottaville, voittoa tuottamattomille yhdistyksille, joiden toiminnalla edistetään tai toteutetaan Kirkkonummen kunnan alueella:

  • ympäristön-, vesien- tai luonnonsuojelua
  • luonnon- tai kulttuuriympäristön hoitoa
  • ympäristön siisteyttä ja viihtyisyyttä
  • ympäristövalistusta
  • energian säästöä ja uusiutuvan energian käyttöä
  • jätteiden hyötykäyttöä, kierrätystä ja jätteiden synnyn vähentämistä
  • muita kunnan ympäristönsuojeluyksiön toiminnan tavoitteita

Avustuksia voidaan myöntää myös rekisteröitymättömille yhteisöille em. toimintaan edellyttäen, että sillä on säännöt ja sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty soveltuvin osin, kuten rekisteröidyn yhdistyksen, ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä.

Vuoden 2024 ympäristönsuojeluavustukset ovat haettavissa 31.1.-31.3.2024 klo 14 mennessä.

Kuulutus 2024

Linkki hakulomakkeeseen

Avustusperiaatteet