Valitse sivu
kirkkonummi

Virtuaaliluokka

Oppivelvolliset voivat hakeutua painotettuun opetukseen, joka voi olla esimerkiksi kieliä, luonnontieteitä, musiikkia, kuvataiteita tai liikuntaa.

Nissnikun koulun virtuaaliluokka viestinnällisesti suuntautuneille oppilaille

Lisätietoa virtuaaliluokasta Nissnikun koulun sivuilla

Tieto- ja viestintätekniikka on mahdollistanut avoimen oppimisympäristön, jossa koulu ei ole ainoa oppimisympäristö eikä oppiminen ole välttämättä sidoksissa luokkahuoneisiin. Nissnikun koulussa on vuodesta 1994 lähtien toiminut virtuaaliluokkia, joiden opetuksessa sovelletaan tieto- ja viestintätekniikkaa.

7. luokalta alkavalle virtuaaliluokalle otetaan 24 oppilasta. Luokka perustetaan, mikäli luokalle valitaan 18. Virtuaaliluokalle otetaan Kirkkonummen kunnassa vakituisesti asuvia oppilaita. Ulkokuntalainen oppilas voidaan ottaa luokalle ainoastaan silloin, jos oppilaspaikkoja jää vapaaksi.

Hakuaika virtuaaliluokalle on 15.11.-15.12.2023. Hakulomake täytetään Wilmassa.

Huoltajille ja hakijoille ei järjestetä erillistä infotilaisuutta. Valintakoepäivä on 23.1.2024 klo 9-11 ja valintakoe pidetään Nissnikun koululla.

Virtuaaliluokan oppilaaksiottoperiaatteet 1.1.2024 alkaen (Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 10.10.2023 § 42)

Toimintaohjeet

Virtuaaliluokan oppilaat valitaan kolmiosaisen hakemuksen perusteella, joka koostuu seuraavista osioista:

A) Esittelyvideo
Virtuaaliluokan hakemukseen sisältyy ennakkotehtävä, jossa hakijan tulee tehdä itsestään lyhyt esittelyvideo, jossa hän perustelee soveltuvuuttaan luokan oppilaaksi.

Osion painoarvo kokonaispistemäärästä on 20 %.


B) Oppilaan oma hakemus

Oppilas kirjoittaa pääsykoepäivänä vapaamuotoisen hakemuksen, jossa hän perustelee soveltuvuuttaan virtuaaliluokalle.

Osion painoarvo kokonaispistemäärästä on 30 %.


C) Opiskelutavat ja -taidot

Oppilaat täyttävät pääsykoetilaisuudessa opiskelutapoja ja -taitoja kartoittavan lomakkeen, jonka kukin kohta
arvioidaan pisteillä. Pisteitä saa eniten kohdasta, joka kuvastaa parhaiten oppilaan soveltuvuutta luokalla työskentelyyn.

Osion painoarvo kokonaispistemäärästä 30 %.

D) Luokanohjaajan lausunto
Luokanohjaaja on arvioinut oppilasta kuudessa eri osa-alueessa asteikolla erinomainen, kiitettävä, hyvä ja tyydyttävä. Luokanohjaajan lausunnossa arvioidaan seuraavia kriteereitä:
1. Opiskelumotivaatio- ja menestys
3. Vastuullisuus
4. Pitkäjänteisyys
5. Ryhmätyötaidot
6. Viestintä- ja ilmaisutaidot
7. Tietotekniset taidot
Osion painoarvo kokonaispistemäärästä on 20 %.