Valitse sivu
kirkkonummi

Erilaiset tukimahdollisuudet

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja: vastaa erityisopetuksesta, toimii ryhmän henkilöstön tukena mm. lapsen tuen tarpeiden mukaisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi hän ovat mukana lapseen liittyvissä palavereissa yhdessä huoltajien ja ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan kanssa.

Ryhmäavustaja ja taidepedagogi: harkinnanvaraiset lisäresurssit, jotka ovat mukana tukemassa ryhmän kasvattajia lapsen tuen tarpeiden mukaisen toiminnan toteuttamisessa.

Pedagogisesti tuettu ryhmä: lapsimäärältään pienempi ryhmä, joka myönnetään lasten tarpeiden mukaisesti vuodeksi kerrallaan.

Tehostetun tuen ryhmä: tarkoitettu lapselle, jolla on vahva tuen tarve. Lapsi hyötyy pienemmästä lapsimäärästä ryhmässä ja ryhmän struktuurista. Ryhmässä on varhaiskasvatuksen erityisopettajan erityisosaaminen päivittäisessä käytössä. Ryhmiä on Kolsarin, Nissnikun ja Vuorenmäen päiväkodeissa.

Varhaiskasvatuksen psykologi: huoltaja tai varhaiskasvatuksen opettaja voi pyytää psykologin mukaan lasta koskevaan palaveriin esim., kun on huolta lapsen kehityksestä, oppimisesta, käyttäytymisestä tai kasvatuksesta.

Varhaiskasvatuksen opettaja / kieli- ja kulttuuriryhmä: harkinnanvarainen lisäresurssi, joka myönnetään toimintavuodeksi kerrallaan. Hän tukee ja vahvistaa ryhmän kieli- ja kulttuuritietoista varhaiskasvatusta sekä lasten suomenkielen oppimista.