Valitse sivu
kirkkonummi

Keskustan urheilupuisto

Tilanne: Lainvoimainen (4.2.2022)

Kirkkonummen liikekeskustassa sijaitseva kaavamuutos koskee urheilupuiston lisäksi kirkon ja Rovastinpuiston vieressä sijaitsevaa uudelle lukiorakennukselle kaavailtua paikkaa sekä muutamia Gesterbyntien länsipuoleisia asuinkortteleita, joilla sijaitsee myös suojeltavia rakennuksia. Asuinkortteleiden kaava päivitetään mm. kaavamerkintöjen osalta. Alue rajoittuu pohjoisessa tulevan hyvinvointikeskuksen alueeseen, lännessä Kirkkotoriin, kirjastoon ja Rovastinpuistoon. Etelässä Vanhaan Rantatiehen ja idässä Jolkbyn jokeen.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2019-2020, hankekortti


Hyväksymisvaihe:

Asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti
Kunnanvaltuusto 13.12.2021 § 130
Kunnanhallitus 22.11.2021 § 518
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.10.2021 § 141

31.3.2022 Hallintolain §51 mukaisesti kaavassa oleva tien nimi on korjattu muotoon Stadioninkuja
kaavakartta 3465

4.2.2022 Lainvoimainen kaavakartta 3458


Ehdotusvaihe:

Asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
Kunnanhallitus 9.9.2019 (§ 277)
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.8.2019 (§ 13)

Asemakaavaehdotus julkisesti nähtävillä 30.9. – 1.11.2019:

Kaavakartta 3384
Kaavaselostus


Aloitusvaihe:

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 14.12.2017 (§ 75).


Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657