Valitse sivu
kirkkonummi

Keskustan urheilupuisto

Tilanne: Lainvoimainen (4.2.2022)

Kirkkonummen liikekeskustassa sijaitseva kaavamuutos koskee urheilupuiston lisäksi kirkon ja Rovastinpuiston vieressä sijaitsevaa uudelle lukiorakennukselle kaavailtua paikkaa sekä muutamia Gesterbyntien länsipuoleisia asuinkortteleita, joilla sijaitsee myös suojeltavia rakennuksia. Asuinkortteleiden kaava päivitetään mm. kaavamerkintöjen osalta. Alue rajoittuu pohjoisessa tulevan hyvinvointikeskuksen alueeseen, lännessä Kirkkotoriin, kirjastoon ja Rovastinpuistoon. Etelässä Vanhaan Rantatiehen ja idässä Jolkbyn jokeen.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2019-2020, hankekortti


Hyväksymisvaihe:

31.3.2022 Hallintolain §51 mukaisesti kaavassa oleva tien nimi on korjattu muotoon Stadioninkuja
kaavakartta 3465

4.2.2022 Lainvoimainen kaavakartta 3458

Kunnanvaltuusto 13.12.2021 § 130

Kunnanhallitus 22.11.2021 § 518

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.10.2021 § 141

Ehdotusvaihe:

Keskustan urheilupuiston asemakaava (hanke 11405), asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 30.9. – 1.11.2019

Kaavakartta 3384

Kaavaselostus

Liitteet

Kunnanhallitus 9.9.2019 (§ 277)

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.8.2019 (§ 13)


Aloitusvaihe:

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 14.12.2017 (§ 75).

Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657