Valitse sivu
kirkkonummi

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava

Tilanne: Osittainen voimaantulo (21.2.2024)

Kuntakeskuksen kehittäminen käsittää Kirkkonummen liikekeskustan ja sitä ympäröivän maankäytön uudistamisen. Suunnittelussa otetaan huomioon riittävät aluevaraukset etenkin asumiseen, virkistykseen, kaupan ja työpaikkojen osalta sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelmän kehittäminen, varautuminen monipuolistuviin palveluihin sekä vaiheittain etenevä asemakaavoitus ja sen seurauksena toteutuva kunnallistekniikan rakentaminen. Hanke kytkeytyy maankäytöltään Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaavaan, joka on tullut lainvoimaiseksi vuonna 2010.


Hyväksymisvaihe:

Päätös Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan (hanke 18000) osittaisesta voimaantulosta MRL 201 §:n mukaisesti
Kunnanhallitus 12.02.2024 § 28
Kunnanhallitus 23.10.2023 § 351

Kirkkonummen kunnan vastaukset Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta (hanke 18000) tehtyihin valituksiin
Kunnanhallitus 28.08.2023 § 259

Kirkkonummen kunnan vastaus Uudenmaan ELY-keskuksen oikaisukehotukseen
Kunnanvaltuusto 8.5.2023 § 30
Kunnanhallitus 13.3.2023 § 86
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 16.2.2023 § 24

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava (hanke 18000), osayleiskaavan hyväksyminen MRL 37 §:n mukaisesti
Kunnanvaltuusto 24.10.2022 § 77 
Kunnanhallitus 17.10.2022 § 333
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 29.09.2022 § 107 

Kaava on kuulutettu osittain voimaan 21.2.2024 lukuun ottamatta kartan 3497 rajattua aluetta

Hyväksytty ja osin lainvoimainen kaavakartta 3472 sekä kaavamerkinnät ja -määräykset


Ehdotusvaihe:

Osayleiskaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti
Kunnanhallitus 26.4.2021 § 151
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 7.4.2021 § 48


Valmisteluvaihe:

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan valmisteluaineiston asettaminen julkisesti nähtäville
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 19.11.2015 (§ 78)

Tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan valmistelutilanne
Kuntatekniikan lautakunta 13.6.2019 (§ 92)

Kaavaluonnos nähtävillä 18.1. – 19.2.2016
Kaavaluonnos (piir. nro 3242)
Määräykset
Selostus


Aloitusvaihe:

Hankkeen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 14.6.2018 (§ 86)

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 15.12.2011 (§ 116)


Selvitykset

Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavaan liittyvä Paikka! -kysely (2013)

Läntinen kuntakeskus, Pikkalanlahti, Kantvik ja Pippuri. Luontoselvitys 2012-2013 (2014)
Luontoselvityksen liitteet

Ekologisten yhteyksien tarkastelu (2014)

Kuntakeskuksen kehityskuva 2040:Urbaani kylä (2016)

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan kaavataloudellinen arviointi (2018)

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen Natura-tarvearvio (2019)

Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan hulevesiselvitys (2019)

Kaavoittajan yhteystiedot:

Maria Pudas

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 126 9256