Valitse sivu
kirkkonummi

Juhlakallio

Tilanne: Lainvoimainen (11.2.2021)

Suunnittelualue sijaitsee Kirkkonummen liikekeskustan välittömässä läheisyydessä. Matkakeskukseen ja Tolsan junaseisakkeelle sekä lähimmille bussipysäkeille on kävelymatka. Alueelta on hyvät joukkoliikenneyhteydet mm. pääkaupunkiseudulle. Alue tukeutuu Kirkkonummen liikekeskuksen palveluihin.

Tavoitteena on asutuksen täydennysrakentaminen kuntakeskuksen lähialueella samalla ottaen huomioon Heikkilän arvokkaan kulttuuriympäristön ja paikallishistorian. Asuinalue hyödyntää sijaintia hyvien joukkoliikenneyhteyksien välittömässä läheisyydessä ja nostaa mm. matkakeskuksen käyttäjäpotentiaalia. Asukasmäärän lisääminen kuntakeskuksessa tukee myös meneillään olevaa liikekeskustan kehittämistä.


Hyväksymisvaihe:

Asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti

Kunnanvaltuusto 14.12.2020 § 103

Kunnanhallitus 19.10.2020 § 341 (piir.nro 3351)

Kuntatekniikan lautakunta 18.10.2018 (§ 138)
Asemakaavan selostus (piir. nro 3346)
Kaavakartta (3346)


Ehdotusvaihe:

Tarkistettu asemakaavaehdotus (piir. nro 3302) nähtävillä, kuulutus ajalle 23.4.-25.5.2018
  Kaavaehdotus (piir. nro 3302) 

Tarkistetun asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Kunnanhallitus 12.3.2018 (§ 80)

Kuntatekniikan lautakunta 15.2.2018 (§ 17)
 
Kunnanhallituksen päätöksen 12.9.2016 § 271 täytäntöönpano, kuulutus ajalle 7.10.-11.11.2016

Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville piirustuksen 3256 mukaisesti, Kunnanhallitus 12.9.2016 (§ 271)

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.8.2016 (§ 62)


Valmisteluvaihe:


Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on käsitelty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 21.3.2013 (§ 26)


Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657