Valitse sivu
kirkkonummi

Tolsanportti pohjoinen

Tilanne: Aloitus- ja valmisteluvaihe (25.4.2024)


Tolsanportin pohjoinen asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijaitsee välittömästi Tolsan asemanseudun itäpuolella ja Länsiväylän pohjoispuolella. Suunnittelualue rajautuu Länsiväylän pohjoispuolella rautatiealueen pohjoisreunaan ja etelässä Länsiväylän keskiosaan. Suunnittelualue on kooltaan noin 13 ha. Suunnittelualue on tie- ja rautatiealuetta ja niiden välistä metsä- ja katualuetta. Suunnittelualueella sijaitsevat liikennealueet ovat valtion omistuksessa, mutta muuten suunnittelualueen kiinteistöt ovat yksityisten omistuksessa. Kunnalla ei ole maanomistusta alueella.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarkoituksena on toteuttaa alueelle olemassa oleviin hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuen liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten alue. Elinkeinoelämän mahdollisuuksien parantaminen ja työpaikkojen lisääminen kuntakeskuksen lähialueella tukevat liikekeskustan ja Tolsan asemanseudun kehittämistä sekä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Nykyinen rautatiealue säilytetään asemakaavassa rautatiealueena. Alueen suunnittelussa huomioidaan alueen näkyminen Länsiväylälle.

Asukastilaisuus pidetään keskiviikkona 8.5.2024 klo 17.30 – 19 Kirkkonummen kunnantalolla, Kirkkonummi-salissa, osoite: Ervastintie 2, sisäänkäynti kunnantalon ostarin puoleisen sivuoven kautta klo 17.15 – 17.45. Tervetuloa!


Valmisteluvaihe

Kaavan valmisteluaineiston asettaminen julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti

Päätös: Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.4.2024


Aloitusvaihe

Tolsanportin pohjoinen asemakaava ja asemakaavan muutos (14200), asemakaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen (MRL 62 § ja 63 §)

Päätös: Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.4.2024


Kaavoittajan yhteystiedot:

Anniina Lehtonen

puh. 040 1269253

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi