Valitse sivu
kirkkonummi

Tolsanportti pohjoinen

Tilanne: Ehdotusaineisto nähtävillä 7.8. – 9.9.2024 (24.6.2024)


Tolsanportin pohjoinen asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijaitsee välittömästi Tolsan asemanseudun itäpuolella ja Länsiväylän pohjoispuolella. Suunnittelualue rajautuu Länsiväylän pohjoispuolella rautatiealueen pohjoisreunaan ja etelässä Länsiväylän keskiosaan. Suunnittelualue on kooltaan noin 13 ha. Suunnittelualue on tie- ja rautatiealuetta ja niiden välistä metsä- ja katualuetta. Suunnittelualueella sijaitsevat liikennealueet ovat valtion omistuksessa, mutta muuten suunnittelualueen kiinteistöt ovat yksityisten omistuksessa. Kunnalla ei ole maanomistusta alueella.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarkoituksena on toteuttaa alueelle olemassa oleviin hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuen liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten alue. Elinkeinoelämän mahdollisuuksien parantaminen ja työpaikkojen lisääminen kuntakeskuksen lähialueella tukevat liikekeskustan ja Tolsan asemanseudun kehittämistä sekä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Nykyinen rautatiealue säilytetään asemakaavassa rautatiealueena. Alueen suunnittelussa huomioidaan alueen näkyminen Länsiväylälle.

Ehdotusvaihe

Tolsanportin pohjoinen asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavan ehdotusaineiston asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 7.8. – 9.9.2024


Valmisteluvaihe

Kaavan valmisteluaineiston asettaminen julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 2. – 31.5.2024


Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä valmisteluaineistosta. Mielipiteet on toimitettava kirjallisina osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi  ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Vastaavat kaavoittajat ovat kaavoitusarkkitehti Anniina Lehtonen, puh. 040 1269253, anniina.lehtonen@kirkkonummi.fi  ja asemakaavapäällikkö Simon Store, puh. 044 760 2282, simon.store@kirkkonummi.fi

Valmisteluaineison asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan palvelupisteessä sekä keskustan, Masalan ja Veikkolan kirjastoissa.

Asukastilaisuus pidetään keskiviikkona 8.5.2024 klo 17.30 – 19 Kirkkonummen kunnantalolla, Kirkkonummi-salissa, osoite: Ervastintie 2, sisäänkäynti kunnantalon ostarin puoleisen sivuoven kautta klo 17.15 – 17.45. Tervetuloa!


Aloitusvaihe

Tolsanportin pohjoinen asemakaava ja asemakaavan muutos (14200), asemakaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen (MRL 62 § ja 63 §)


KTYS, Kunnallistekniset yleissuunnitelmat

Asemapiirustus 1

Asemapiirustus 2

Pituusleikkaus Tolsansuora

Pituusleikkaus Tolsankaari

Tyyppipoikkileikkaukset

Kaavoittajan yhteystiedot:

Anniina Lehtonen

puh. 040 1269253

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi