Valitse sivu
kirkkonummi

Tehostettu tuki

Mikäli oppilas tarvitsee oppimisessaan ja koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useampia tukimuotoja, on oppilaalle annettava tehostettua tukea. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää samoja tukimuotoja kuin yleisen tuen aikana. Erilaisten opetusjärjestelyihin, oppimisympäristöön ja -tilanteeseen sekä arviointiin liittyvien tukimuotojen lisäksi oppilasta voidaan tukea osa-aikaisella erityisopetuksella.

Tehostettu tuki perustuu pedagogiseen arvioon, joka käsitellään koulun moniammatillisessa työryhmässä. Tehostetun tuen oppilaalle laaditaan pedagogisen arvion pohjalta oppimissuunnitelma, johon kirjataan oppilaan saama tehostettu tuki. Pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma laaditaan sähköiseen Wilma-järjestelmään. Asiakirjojen laatimisesta vastaa alakoulussa luokanopettaja ja yläkoulussa luokanohjaaja yhteistyössä muiden oppilaista opettavien opettajien, laaja-alaisen erityisopettajan sekä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Tehostettua tukea antavat kaikki oppilasta opettavat opettajat oppimissuunnitelmaan kirjattujen suunnitelmien mukaisesti.

Tehostetun tuen aikana oppilaan opetus on mahdollista järjestää vuosiluokkiin sitomattomasti (VSOP). Tällöin oppilaan oppimissuunnitelmaan kirjataan yksilöllinen opinto-ohjelma, jonka mukaan opetus toteutetaan. Tehostetun tuen aikana voidaan oppilaan oppimisen tukemiseksi käyttää myös opiskelun erityisiä painoalueita. Erityiset painoalueet muodostetaan opetussuunnitelmassa määritellyistä, oman vuosiluokan keskeisimmistä sisällöistä. Tavoitteena on auttaa oppilasta omaksumaan etenemisen kannalta välttämättömät oppiainesisällöt.