Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Asuminen ja rakentaminen / Jätehuolto
kirkkonummi

Jätehuolto

Lajittelemalla kodin jätteen oikeisiin jäteastioihin, ne voidaan hyötykäyttää. Lajittele eri jätelajit, kuten biojäte, lasi, metalli, kartonki ja paperi, omiin astioihinsa. Vie vaarallinen jäte erilliseen keräykseen. Lajitellusta jätteestä saadaan esimerkiksi teollisuuden tai mullan raaka-ainetta tai uusioenergiaa. 

HSY:n jäteopas auttaa jätteiden lajittelupulmissa.

HSY:n sivuilta löydät lisätietoa mm. kierrätyspisteistä, sorttiasemista, keräysautoista ja vaarallisen jätteen vastaanottopaikoista sekä pientalon jätehuollosta.

HSY hoitaa Kirkkonummen asuinkiinteistöjen sako- ja umpikaivojen sekä muiden jätevesijärjestelmien lietesäiliöiden tyhjennykset ja lietteen kuljetukset. Täältä voit sopia säiliön säännöllisestä tyhjennyksestä tai tilata lietesäiliön kertatyhjennyksen, kun säiliö on täyttynyt.