Valitse sivu
kirkkonummi

Diggaa mun digimatkaa – Digitaaliset portfolio varhaiskasvatuksessa

Diggaa mun digimatkaa -hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittamana. Hankkeen tavoitteena on edelleen kehittää ja kokeilla digitaalista portfoliota varhaiskasvatuksessa. Digitaalisella portfoliolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaista, käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattua sähköistä kasvun kansiota, jonka selaamiseen, kommentoimiseen ja materiaalin tuottamiseen vanhemmat luovat tunnukset. Digitaalisuus tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden joustavaan portfolion tarkasteluun ja materiaalin tuottamiseen yhdessä lapsen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitettiin digitaalisen portfolion pedagoginen malli Jyväskylän yliopiston johdolla. Malli koekäytettiin tekemällä 712 digitaalista portfoliota 50 hankeryhmässä Kirkkonummella, Keravalla ja Tuusulassa. Kirkkonummelaisista päiväkodeista mukana ovat olleet Hommas daghemin, Neidonkallion, Kolsarin, Kartanonrannan, Köpaksen, Nissnikun, Koskentorin ja Vuorenmäen päiväkotien pilottiryhmät.

Vuoden 2018 jatkohankkeessa digitaalisen portfolion kehittämisyhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa jatkuu. Jatkohankkeen tavoitteena Kirkkonummella on kehittää portfoliotyöskentelyä erityisesti alle 3-vuotiaita lapsia ja huoltajia paremmin palvelevaksi. Alle 3-vuotaiden jatkohankkeessa ovat mukana Kantvikin, Sepänkannaksen, Kolsarin, Finnsbackan, Veikkolan, Haapajärven, Kartanonrannan, Koskentorin, Köpaksen, Nissnikun ja Neidonkallion pientenryhmät.

Digitaalisen portfolion oppimisalustana toimii edelleen Peda.net-alusta. Lapselle luodaan oma digitaalinen portfolio vanhempien suostumuksella. Peda.net on Jyväskylän yliopiston ylläpitämä tietoturvallinen oppimisalusta, joka täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Peda.netissä oppija omistaa oman portfolionsa sisällön. Digitaaliseen portfolioon lapsi valitsee itselleen tärkeitä asioita, ajatuksia ja kokemuksia sekä varhaiskasvatuksen että kodin arjesta. Vanhemmat voivat toimia lapsensa portfolion kommentoijana sekä tuottaa sisältöjä yhdessä lapsensa kanssa. Portfolion sisältöä hyödynnetään osana lapsen varhaiskasvatus-suunnitelmaa.

Vuonna 2016 julkaistu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet korostaa lasten ja perheiden osallisuutta varhaiskasvatuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Diggaa mun digimatkaa -hanke pyrkii edistämään toimintakulttuurin muutosta tarjoamalla lapsille mahdollisuuden viestiä ja tallentaa itselleen merkittäviä arjen kokemuksia sekä tuoda esille henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteita, oppimista ja osaamista. Vanhemmille digitaalinen portfolio luo mahdollisuuden kurkistaa lapsen varhaiskasvatusarkeen sekä yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa tukea lapsen onnistumisen ja oppimisen kokemuksia.

Myös jatkohanke toimii Kirkkonummen varhaiskasvatuksen lisäksi Keravan ja Tuusulan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Keravalla digitaalista portfoliota kehitetään maahanmuuttajaperheitä paremmin palvelevaksi ja Tuusulassa kehittämistyö keskittyy esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheeseen. Jyväskylän yliopisto tutkii digitaalista portfoliotyöskentelyä ja kehittää sitä edelleen alle 3-vuotiaita, maahanmuuttajaperheitä sekä esi- ja alkuopetusta paremmin palvelevaksi yhteistyössä hankeryhmien ja perheiden kanssa.  

Hanketta koordinoi Kirkkonummen kunta.

Tavoitteena on, että Diggaa mun digimatkaa -hankkeen myötä digitaalinen portfoliopedagogiikka on käytössä Kirkkonummen kaikissa kunnallisissa päiväkodeissa 1.1.2019

Lisätietoja:

Jani Kuosmanen
varhaiskasvatuksen tvt-ohjaaja
puh. 040 126 9620

sähköpostit: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Diggaa mun digimatkaa-hankkeen loppuraportti

Diggaa mun digimatkaa-jatkohankkeen loppurapotti