Valitse sivu

Pyhän Mikaelin kirkko

Tilanne: Lainvoimainen (19.8.2021)

Pyhän Mikaelin kirkko, havainnekuva

Pyhän Mikaelin kirkon asemakaava sijaitsee Kirkkonummen liikekeskustassa käsittäen kirkon lähiympäristöineen, pääkirjasto Fyyrin ja yhteiskampuksen sekä Överbyntien pohjoispuolella pappilan pihapiirin lähiympäristöineen.

Suunnittelualueeseen kuuluu muutettavien asemakaavojen korttelit 109, 121 ja 122 sekä niihin liittyvä Rovastinpuiston, edellisen lisäksi siihen kuuluu osat sekä Överbyntiestä että Pappilanmäen kävelyn ja pyöräilyn yhteydestä kuten myös kortteli 179 mukaan lukien siihen rajoittuva virkistysalue.

Kaavahanke on nimetty Pyhän Mikaelin kirkon asemakaavaksi. Asemakaavojen muutoksen tarkoituksena mahdollistaa yhteiskampuksen rakentaminen sekä edistää mittavien liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen toteutumista liikekeskustassa. Yhteiskampuksen kortteli on rakentamaton.

Suunnittelualueen laajuus on noin 10,1 hehtaaria.

Pyhän Mikaelin kirkon asemakaava oli alun perin osa Keskustan urheilupuiston asemakaavaa, mutta yhteiskampuksen edistämiseksi alkuperäinen asemakaava jaettiin kahdeksi eri hankkeeksi.

Lainvoimainen 19.8.2021 kartta piir.nro 3447

Asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti

Kunnanvaltuusto 31.5.2021 §38 pöytäkirja

Kunnanhallitus 10.5.2021 § 173

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 7.4.2021 § 49

Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657