Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Maankäyttö ja liikenne / Kadut ja tiet / Suunnittelu / Nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset

Nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset

Maankäyttö- ja rakennusasetus edellyttää, että ”Katusuunnitelmaehdotus on pidettävä julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.” § 43.

Kaikkiin muistutuksiin vastataan kirjallisesti suunnitelmaehdotuksen hyväksymispäätöksessä ja toimitetaan muistutuksen tekijälle. Muistutukseen on liitettävä muistutuksen tekijän yhteystiedot.

Nähtävilläolon jälkeen kuntatekniikkapäällikkö hyväksyy viranhaltijapäätöksellä suunnitelmat. Päätös on nähtävänä virka-aikana päätöksentekoa seuraavana maanantaina kunnan julkisessa tietoverkossa. Tämän jälkeen päätös menee kuntatekniikan lautakuntaan valvottavaksi. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää ja luetaan päätöksen tiedoksisaannosta, tätä päivää kuitenkaan lukuunottamatta.


Kuulutus katusuunnitelmaehdotuksien yleisestä nähtävilläolosta

Seuraavat katusuunnitelmaehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 4.-18.12.2023
välisen ajan. Suunnitelmaehdotukset ovat uudestaan nähtävillä niihin tehtyjen
muutosten takia. Suunnitelmaehdotukset ovat katsottavissa Kirkkonummen kunnantalon
palvelupisteessä, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi, kunnan kirjastoissa sekä kunnan
nettisivuilla: Asuminen ja ympäristö -> Maankäyttö ja liikenne -> Kadut ja tiet ->
Suunnittelu -> Nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset

Tolsanmäen asemakaava-alue, koskien seuraavia katuja:

  • Tolsankierros
  • Tolsanmäki plv 0-75
  • Vanha Heikkiläntie plv 1295-1485

Mahdolliset muistutukset tulee jättää nähtävilläoloaikana osoitteella: Kirkkonummen
kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi

Kirkkonummella 20.11.2023

Hannu Ruhanen
projektipäällikkö
Kirkkonummen kunta, Kunnallistekniikkapalvelut

Katusuunnitelmaehdotus (pdf)

Kuulutus katusuunnitelmaehdotuksien yleisestä nähtävilläolosta

Seuraavat katusuunnitelma- ja puistosuunnitelmaehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 4-18.12.2023 välisen ajan. Suunnitelmaehdotukset ovat katsottavissa Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteessä, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi, kunnan kirjastoissa sekä kunnan nettisivuilla: Asuminen ja ympäristö -> Maankäyttö ja liikenne -> Kadut ja tiet -> Suunnittelu -> Nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset

Veikkolan keskeiset alueet asemakaava-alue:

  • Impivaaranpolun tenniskenttien viereinen pysäköintialue

Veikkolan keskusta asemakaava-alue:

  • Kisapolun pysäköintialue

Mahdolliset muistutukset tulee jättää nähtävilläoloaikana osoitteella: Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi

Kirkkonummella 21.11.2023

Hannu Ruhanen

projektipäällikkö

Kirkkonummen kunta, Kunnallistekniikkapalvelut

Katusuunnitelmaehdotus (pdf.)