Valitse sivu
kirkkonummi

Nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset

Maankäyttö- ja rakennusasetus edellyttää, että ”Katusuunnitelmaehdotus on pidettävä julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.” § 43.

Kaikkiin muistutuksiin vastataan kirjallisesti suunnitelmaehdotuksen hyväksymispäätöksessä ja toimitetaan muistutuksen tekijälle. Muistutukseen on liitettävä muistutuksen tekijän yhteystiedot.

Nähtävilläolon jälkeen kuntatekniikkapäällikkö hyväksyy viranhaltijapäätöksellä suunnitelmat. Päätös on nähtävänä virka-aikana päätöksentekoa seuraavana maanantaina kunnan julkisessa tietoverkossa. Tämän jälkeen päätös menee kuntatekniikan lautakuntaan valvottavaksi. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää ja luetaan päätöksen tiedoksisaannosta, tätä päivää kuitenkaan lukuunottamatta.


Kuulutus puistosuunnitelmaehdotuksen yleisestä nähtävilläolosta

Seuraavat puistosuunnitelmaehdotus pidetään yleisesti nähtävänä 19.2-4.3.2024 välisen ajan. Suunnitelmaehdotus on katsottavissa Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteessä, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi, kunnan kirjastoissa sekä kunnan nettisivuilla: Asuminen ja ympäristö -> Maankäyttö ja liikenne -> Kadut ja tiet -> kunnallistekniikan hankkeet -> Nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset

Keskustan urheilupuisto asemakaava-alue, koskien seuraavia puistoja:

  • Keskustan urheilukenttä

Mahdolliset muistutukset tulee jättää nähtävilläoloaikana osoitteella: Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi

Kirkkonummella 12.2.2024

Saara Koivumäki

projekti-insinööri

Kirkkonummen kunta, Kunnallistekniikkapalvelut

katusuunnitelmaehdotus (pdf)