Valitse sivu
Etusivu / Vapaa-aika / Vapaa-aika ja harrastukset / Musiikkiopisto / Opetustarjonta
kirkkonummi

Opetustarjonta

Kirkkonummen musiikkiopistossa voi opiskella musiikkia seuraavilla osastoilla

Varhaisiän musiikinopetus

Varhaisiän musiikinopetusta ovat

  • vauva- ja perhemusiikkiryhmät (0−2-vuotiaat),
  • musiikkiryhmät (3−9-vuotiaat) ja päiväkotiryhmät

Varhaisiän musiikinopetus on tavoitteellista musiikinopetusta ryhmässä. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45 minuuttia kerrallaan.

Vauva- ja perhemusiikkiryhmissä käydään aikuisen seurassa. Varhaisiän musiikinopetuksen tavoitteena on tarjota lapselle sekä musiikillisia elämyksiä että valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle.

Soitinvalmennus
Soitinvalmennusryhmissä annetaan soittimen alkeisopetusta yksilö-, pari- ja ryhmäopetuksena. Ne ovat yksi-neljävuotisia kursseja, joiden tarkoituksena on antaa valmiudet pyrkiä musiikkiopiston perusopintojen soitinopetukseen. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, musiikkiopisto muodostaa ilmoittautuneista ryhmät.

Perusopinnot
Perusopinnot on tarkoitettu pääasiassa kouluikäisille lapsille ja nuorille.

Perusopinnoissa opiskelija

  • perehtyy pääinstrumentin perustekniikkaan ja ohjelmistoon
  • osallistuu yhteismusisointiin (orkesteri, kamarimusiikki, yhtyelaulu, säestys)
  • esiintyy säännöllisesti 
  • opiskelee musiikin perusteita eli säveltapailua, musiikin teoriaa ja yleistä musiikkitietoa.

Sivuaine voidaan myöntää lukuvuodeksi kerrallaan opetusresurssien niin salliessa. Sivuaineen oppitunnin pituus on 30 minuuttia.

Syventävät opinnot
Syventävät opinnot ovat jatkoa perusopinnoille. Syventävissä opinnoissa voivat opiskella oppilaat, jotka ovat tehneet pääaineensa perusopintojen päättötodistukseen vaadittavat suoritukset.

Oppiaineet ovat soveltuvin osin samat kuin perusopinnoissa. Tavoitteena on, että oppilas kehittää taitojaan ja tietojaan edelleen niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin pyrkimiseen. Opiskelun päämääränä on syventävien opintojen ja lopputyön tekeminen.

Mahdolliset sivuaineopinnot suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehittymistä. Yhteismusisoinnin merkitys oppilaan muusikkouden kehittämisessä korostuu.

 

 

Kirkkonummen musiikkiopiston opetussunnitelma

Musiikkiopiston toimisto

Käyntiosoite: Kirkkotallintie 1 A, toinen kerros, 02400 Kirkkonummi 
[kartta]

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Puhelin: 040 126 9312

Sähköposti:
opistot@kirkkonummi.fi

Asiakaspalvelu avoinna puhelimitse ti ja to klo 13-16: 040 126 9312

Toimisto avoinna sopimuksen mukaan.