Valitse sivu
kirkkonummi

Siikajärvi Pohjoinen

Tilanne: Aloitusvaihe (28.10.2021)

Asemakaava koskee Siikajärven länsirannalla olevaa Hotelli Nuuksion aluetta ja sen lähistöllä olevia nykyisiä loma-asuntotontteja järven rannalla. Tarkoituksena on kehittää ja parantaa alueella olevia matkailu- ja virkistyspalveluita. Rantaan sijoittuvilla nykyisillä asuinkiinteistöillä on tarkoituksena todeta nykytilanne ja samalla tutkia pienimuotoisen lisärakentamisen mahdollisuuksia.

Nykyisen hotelli- ja matkailualueen osalta kaavan tavoitteena on sallia alueen kehittäminen, laajentaminen sekä lisärakentaminen toiminnan edellyttämillä ja alueelle sopivilla toiminnoilla. Sijainti Nuuksion kansallispuiston läheisyydessä tarjoaa laajat luonnonalueet kestävälle virkistäytymiselle ja matkailulle. Asemakaavalla voidaan lisätä alueen kysyntää ja luoda uusia työpaikkoja matkailu- ja palvelusektorille.


Hyväksymisvaihe:


Ehdotusvaihe:


Valmisteluvaihe:


Aloitusvaihe:
Siikajärvi Pohjoisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin Yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 28.10.2021 § 143
Vireilletulokuulutus 26.11.2021


Selvitykset:

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2023-2024, hankekortti

Kaavoittajan yhteystiedot:

Simon Store, puh. 044 760 2282

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi