Valitse sivu
kirkkonummi

Heikkilän koulun omat sivut

Heikkilän koulu

Hyvä Heikkilä!

*Heikkilän Martat kutoivat kaikille ekaluokkalaisille villasukat! Kirkkonummen sanomien näköislehti 19022023

*Rauhanjulistekilpailuun osallistuneita töitä Fyyrissä. Mukana 14 työtä Heikkilästä! Kirkkonummen sanomien näköislehti 18122022

*Edellisvuoden kilpailun satoa: Kirkkonummen sanomien näköislehti 19052022

*Justine ja Noleen opettajavaihdossa (KS 30.5.2019, sivu 10), näköislehti 30.5.2019

Kansainvälisen opettajavaihdon kuulumisia Justinen ja Noleenin silmin (KS 26.5.2019), näköislehti 26.5.2019

*Lasten uutisten Fanny vieraili Heikkilässä 30.11. (KS 6.1.2019, sivu 3), näköislehti 6.1.2019

*Juhlava kouluruokadiplomin myöntämistilaisuus Heikkilässä 7.11. ilmaisen kouluruoan 70-vuotisjuhlaviikon yhteydessä, (KS 28.11.2018, kansi ja sivu 7), näköislehti 28.11.2018

""

*Heikkilän koulu mukana Rotaryn opettajavaihdossa! Heikkilän koulun opettaja Pirjo Seppälä vietti kesälomansa Namibiassa, (KS 14.6.2018), näköislehti 14.6.2018

*Koulumummitoiminnasta Heikkilän koulussa (KS 26.5.2018), näköislehti 26.5.2018

*Heikkilän koulu kutsuttiin pilotoimaan valtakunnallista kouluterveyskyselyä toukokuussa 2018, mukana 4. ja 5. luokkien oppilaat.

*Heikkilän koulu mukana ensimmäisissä robotiikkakilpailuissa (KS 10.5.2018), näköislehti 10.5.2018

*Suomi 100-viikon huipennus Heikkilässä: olympiavoittaja Thomas Johanson vierailulla (KS 9.11.2017), näköislehti 9.11.2017

*Heikkilän koulu juhlisti pitkäaikaisen rehtorin Markus Vanha-Perttulan työtä hienolla eläköitymisjuhlalla (KS 17.3.2016), näköislehti 17.3.2016

*Heikkilän koulu juhli näyttävästi koulun 30-vuotista taivalta sekä eläköityvää rehtori Markus Vanha-Perttulaa (KS 24.3.2016), näköislehti 24.3.2016

kouluruokadiplomi

*Kouluruoka 70v! Keskiviikkona 7.11.2018 Heikkilän koululle luovutettiin kouluruokadiplomi.


Koulussa tapahtuu

Heikkilän koulu kaipaa koulumummien rinnalle kouluvaaria! Oletko itse tai tunnetko jonkun, joka haluaisi koulumme kouluvaariksi? Työ ei vaadi mitään tiettyä osaamista tai koulutusta vaan halua olla lapsille ja nuorille läsnä sekä tukena koulunkäynnissä. Ota rohkeasti yhteyttä rehtori Anu Virtaseen (p. 0400 277 973).


Lukuvuosi 2023-2024

Lukuvuoden työ- ja loma-ajat

Henkilökunta lukuvuonna 2023-2024

sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Rehtori Anu Virtanen, p. 0400 277 973

Apulaisrehtori Minna Aho, p. 040 126 9912

1A Minna Heinilä

2A Elina Paukkunen

3A Armi Rouvinen ja Reetta Patinen

4A Tarleena Klasila

5A Anni Heinilä ja Marianna Pärssinen

6A Pamela Hjort

Kunnan keskitetyt erityisopetuksen pienryhmät:

Annamaija Eskola, Nina Frost, Marika Lehtonen, Riikka Nuotio, Päivi Palmu, Saana Remula

Alueellinen pienryhmä/samanaikaisopetus Hanna-Mari Sarlin

Laaja-alaiset erityisopettajat Elsa Jukkala (perhevapaalla), Riitta Häikiö, Marianne Kylkilahti

TVT, liikunta, matematiikka ja käsityö (kovat materiaalit) Saara Swanson

S2-opetus Marianne Kylkilahti

Kielet Minna Aho

Elämänkatsomustieto Anni Heinilä ja Minna Heinilä

Ortodoksinen uskonto Päivi Pohjola

Resurssiopettaja Juuso Ratinen

Koulunkäynninohjaajat Sanna Busk, Enya Doyle, Niklas Geitlin, Tia Hyvönen, Raili Ilmsalu, Eevi Lehtonen, Tiina Lohisaari, Tarja Makkonen, Merja Mononen, Hannele Pelli, Vilma Perälampi, Peppiina Pesonen, Olivia Taskinen, Dennis Tortorelli, Emma Webb

Koulusihteeri Anja Munnukka, p. 040 126 9308. Heikkilässä maanantaisin, torstaisin ja parittomina keskiviikkoina klo 8.15-16.15.

Vahtimestari Giuseppe (Pino) Tortorelli, p. 040 568 9925

Opettajainhuone iso puoli, p. 040 126 9310

Opettajainhuone pieni puoli, p. 040 126 9311

Koulun keittiö 040 126 9416, ruokapalveluiden aluepäällikkö 040 126 9438

Oppilashuollon työntekijät: 

Kouluterveydenhoitaja Irina Sarapelto, p. 050 577 4756 (ma, pe Heikkilässä)

Koulukuraattori Saija Lehti, ota yhteyttä Wilman kautta tai p. 040 185 5142

Koulupsykologi Jenni Silvo, ota yhteyttä Wilman kautta

Koululääkäri Maria Blomqvist, ota yhteyttä kouluterveydenhoitajan kautta.

Terveydenhoitajan tehtäväkenttä: Terveydenhoitoon liittyvät asiat.

Koulukuraattorin tehtäväkenttä: Tunne-elämään, käyttäytymiseen, vuorovaikutukseen, perheasioihin ja lastensuojelullisiin huoliin liittyvät asiat.

Koulupsykologin tehtäväkenttä: Oppilaiden koulunkäyntiin ja hyvinvointiin liittyvät tutkimukset ja arviot, oppilaiden ja vanhempien ohjaus ja neuvonta, lyhytkestoisen keskustelutuen tarjoaminen (ahdistus, masennus ja kriisit)

Sosiaalitoimen palvelut: Kirkkonummella koululaisten hyvinvointia edistävät myös sosiaalitoimen palvelut: perheneuvola, perhetyö ja lastensuojelu. Lisätietoja palveluista saa kunnan sosiaalitoimesta tai kunnan kotisivuilta.


Lomakkeet

-Loma-anomus tehdään Wilmassa kohdassa ”Hakemukset ja päätökset” > Tee uusi hakemus

-Erityisruokavaliosta ilmoittaminen:

ohje

lomake

-Toimi näin kiusaamistilanteessa, ohje huoltajille: 

linkki: Opetushallituksen sivu kiusaamisen vastaisesta työstä

Rakkautta, rajoja ja rutiineja: 

linkki: Kirkkonummen koti ja koulu -yhdistysten sivu


Koulunkäynnin tueksi

WILMA Wilma-palvelun tavoitteena on helpottaa koulun ja kodin vuorovaikutusta. Muun muassa opettajien viikkokirjeet kulkevat Wilma-viesteinä. Sen lisäksi päivittäisestä koulunkäynnin sujumisesta viestitään Wilmassa myös lyhyemmin tuntimerkinnöin. Toivomme, että huoltajat kävisivät Wilmassa vähintään kerran viikossa, mieluiten useamminkin. Wilman asetuksista saa laitettua ilmoitukset päälle mm. uusista viesteistä, merkinnöistä ja koearvosanoista. Wilmasta on myös ilmainen mobiilisovellus.

POISSAOLOT Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan oppilaan sairauspoissaolosta kouluun. Pyydämme, että ilmoitus tehdään heti ensimmäisen poissaolopäivän aamuna ennen lukujärjestyksen mukaista koulun alkamisaikaa. Sairauspoissaolon aikana koulutehtävistä on huolehdittava mahdollisuuksien mukaan. Luokkatovereiden läksyjentuontiavusta kannattaa sopia. Vasta terveenä kouluun!

Jos poissaolon syy on muu kuin sairastuminen, huoltajan on anottava lupaa poissaoloon kirjallisesti vähintään viikkoa aiemmin. Anomus tehdään Wilmassa. Luokanopettaja voi myöntää luvan enintään kolmen päivän poissaoloon. Pidempiin poissaoloihin lupa anotaan rehtorilta. Poissaolon ajaksi oppilaan pitää sopia koulutehtävistä opettajan kanssa. Huoltajan vastuulla on, että oppilas ei jää loman takia jälkeen opiskelussa. Koulu ei ole velvollinen järjestämään ylimääräistä opetusta tai kokeita muiden kuin sairauspoissaolojen vuoksi. Toivomme vanhempien harkitsevan tarkoin poissaolojen tarpeellisuutta, koska poissaolot koulusta vaikuttavat oppimiseen.

OPPILAIDEN KÄNNYKÄT Vaikka kännykkä voi olla hyödyksi myös opiskelussa, ei sen tuominen kouluun ole välttämätöntä. Koululta voi aina tarvittaessa ottaa yhteyttä huoltajiin koulun puhelimella. Koulu ei ole vastuussa oppilaiden kännyköistä, niiden rikkoutumisesta, katoamisesta tai väärinkäytöksistä. Jos oppilas tuo kännykän kouluun, se on pidettävä äänettömänä ja poissa näkyvistä koko koulupäivän ajan, ellei opettaja ole antanut tästä poikkeavia ohjeita.

TAPATURMAT JA VAKUUTUS Kirkkonummen kunta on vakuuttanut oppilaat tapaturmien varalta. Koulupäivän aikana, koulun järjestämässä tilaisuudessa tai koulumatkalla oppilaalle sattuneen tapaturman hoito on maksutonta. Koulumatkalla sattuneena tapaturmaa pidetään, kun se tapahtuu matkalla suoraan kotoa kouluun tai koulusta suoraan kotiin. Mikäli tapaturma tapahtuu koulupäivän aikana ja se edellyttää kiireellistä hoitoa, hoitoon saattaminen järjestetään terveyskeskuksesta (tai koulusta) ja huoltaja kutsutaan suoraan terveyskeskukseen. Jos hoito ei vaadi kiireellistä kuljetusta, huoltajat huolehtivat hoitoon saattamisesta.

TUKIOPETUS Tukiopetuksen tarkoituksena on ehkäistä ja poistaa tilapäisiä oppimisvaikeuksia, jotka voivat johtua esimerkiksi sairauden aikaisesta poissaolosta. Loma-ajan tehtävien tekemiseen ei voida antaa tukiopetusta. Aloitteen tukiopetuksen järjestämiseksi voi tehdä oppilas, opettaja tai oppilaan huoltaja. Tukiopetusta annetaan yksilöllisesti tai pienryhmässä tavallisen koulupäivän ulkopuolella.

LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETUS Laaja-alainen erityisopetus kuuluu olennaisena osana koulun toimintaan kaikilla luokka-asteilla. Erityisopetus on pääsääntöisesti kuntouttavaa pienryhmä- tai yksilöopetusta koulupäivän aikana tai sovitusti ennen koulupäivän alkua tai koulupäivän jälkeen.

KOTITEHTÄVÄT Kotitehtävien tarkoituksena on vahvistaa koulussa opittujen asioiden omaksumista. Kotitehtävien tekeminen on osa koulutyötä ja oppimista sekä vastuunkantoa. Vanhempien tehtävänä on seurata, että läksyt on päivittäin tehty huolella ja että tarvittavat välineet (mm. kirjat ja liikuntavarusteet) ovat mukana. Jos oppilas ei ole tehnyt kotitehtäviään, opettajalla on oikeus jättää hänet kouluun enintään tunnin ajaksi kerrallaan suorittamaan tehtäviään.

OPPILAAN KOULUTARVIKKEET Opetuksen edellyttämät koulutarvikkeet annetaan oppilaille maksutta. Huoltaja huolehtii siitä, että oppilaalla on liikuntatunteja varten asianmukainen vaatetus ja pyyhe. Oppikirjat kerätään lukuvuoden päättyessä. Tavallisessa käytössä loppuun kulunut oppikirja poistetaan tuolloin käytöstä ja koulu hankkii tilalle uuden. Jos oppikirja on käyttökelvoton huolimattoman käytön vuoksi tai oppilas kadottaa sen, huoltajan tulee hankkia tilalle uusi.

Kouluun ei tuoda rahaa, makeisia, purukumia tai muita koulunkäynnin kannalta tarpeettomia tavaroita ellei asiasta ole erikseen sovittu. Koulu ei vastaa vaatteiden tai tavaroiden likaantumisesta, rikkoutumisesta tai katoamisesta. Kaikki tavarat, erityisesti vaatteet, jalkineet ja urheiluvälineet, kannattaa nimikoida. Heikkilän koulun löytötavarat löytyvät sähköisestä palvelusta (kts. sivupalkki)

RETKET: Koulun ulkopuolella annettavassa opetuksessa sovelletaan koulussa noudatettavia sääntöjä ottaen kuitenkin huomioon olosuhteet.  Oppilaat ovat velvollisia noudattamaan järjestyssääntöjä ja opettajien antamia ohjeita. Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös opintokäyntien, opintoretkien tai leirikoulun aikana.

Heikkilän koulun järjestyssäännöt

Suunnitelmat ja tiedotteet

Kirkkonummen kunnan opetussuunnitelma

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä

Heikkilän koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Heikkilän koulun ohjaussuunnitelma

Koulujen ruokalistat

""

metsäHeikkilä on luonnon keskellä – lähimetsä on meille tärkeä!

Heikkilän koulun taitokurssit (valinnaiset) 5.-6.-luokkalaisille lv 2023-2024

Syyslukukausi:

Liikunnasta voimaa (Tarleena Klasila)

Kotitalous (Armi Rouvinen)

Bändikurssi (Reetta Patinen)

Sinustako pelikoodari? (Saara Swanson)

Kevätlukukausi:

Heikkilän makumestarit (Tarleena Klasila)

Naamioita eri kulttuureista (Armi Rouvinen)

Liikunta (Reetta Patinen)

Robotiikka (Saara Swanson)


Kodin ja koulun yhteistyö

Heikkilän koulun vanhempainyhdistys (HKV) tekee koulun ja sen oppilaiden hyväksi upeaa työtä. Uudet, innokkaat vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan iloiseen ja tärkeään työhön! Ilmoittaudu mukaan jollekin yhteysopettajista.

Lukuvuonna 2023-2024 HKV:n hallituksen puheenjohtajana toimii Katri Lallukka.

Koulun yhteyshenkilönä toimii Tarleena Klasila.


Tiedotteita kunnasta

 

Heikkilän koulun toiminta-ajatus: 

Heikkilän koulussa oppilas saa kasvaa luovassa, turvallisessa ilmapiirissä ja ympäristössä luonnon keskellä. Tavoitteenamme on positiivisen pedagogiikan kautta kasvaa yhdessä sekä toiset ihmiset että ympäristön huomioiviksi yksilöiksi. Heikkilän koulussa toteutetaan laadukasta perusopetusta niin, että jokainen oppilas oppii tuntemaan oman arvonsa ja sen, että jokainen ihminen on yhtä arvokas. 

siili

Heikkilän koulun maskotti, Simo Siili.

Löytötavarat

Heikkilän koulun löytötavarat löytyvät sähköisestä palvelusta. Klikkaa tästä päästäksesi palveluun. 

 

Ajankohtaista

-Koulun saattoliikenteestä huomioitavaa: Autolla kouluun kulkevat lapset on tuotava Hirvitien puoleiselle kierrätyspisteelle tai Karhunhampaan kääntöpaikalle. Koulun parkkipaikalle saavat turvallisuussyistä ajaa vain koulutaksit ja henkilökunta.

Järjestyssäännöt

Some

Koulun instagram-tili löytyy nimellä

heikkilankoulu

Vanhempainyhdistyksen fb-sivu löytyy nimellä

Heikkilän koulun vanhempainyhdistys – HKV ry

Vanhempainyhdistyksen nettisivu löytyy osoitteesta 

https://www.kotijakoulu.fi/heikkilan-koulun-vanhempainyhdis/

*** Tervetuloa seuraamaan! ***