Valitse sivu
kirkkonummi

Kielikylpyhanke

Kirkkonummen kunnalle on myönnetty hankerahoitusta kielikylpytoiminnan laajentamiseen vuosina 2018-19.

Hankkeen tavoitteina on kielikylvyn kehittäminen sekä asiantuntijayhteistyön lisääminen. Toisena tavoitteena on selvittää kielikylpyopetuksen siirtäminen kokonaisuudessaan Gesterbyn kouluun sekä jatkaa yhteistyötä Winellska skolanin kanssa.

Hankkeen puitteissa tehdyt toimenpiteet:

  • Opintovierailuja Sipoon kielikylpykouluihin, Leppätien koulu ja Sipoonjoen koulu. Tutustuminen Kauniaisten Kasavuoren koulun kielikylpyopetuksen käytänteisiin ja toimintakulttuuriin.
  • Åbo Akademin kielikylvyn professori Siv Björklund mentoroi hanketta. Tavoitteena on, että ohjaamalla ja ideoimalla saada opettajille uusia näkökulmia ja työkaluja kielikylpyopetukseen.
  • Yhteistyössä Kirkkonummen kielikylpy ry:n kanssa on kuultu huoltajien mielipiteitä.
  • Kielikylvyn näkyvyyden edistämistä suunniteltu yhdessä kunnan tiedottajan kanssa.
  • Yhteistyökuvioiden suunnittelu Gesterbyn koulun, Kirkkoharjun koulun ja Winellska skolanin kanssa.

Hankkeen jatkamiselle on tehty uusi hakemus vuodelle 2020-21.