Valitse sivu
Etusivu / Varhaiskasvatus ja opetus / Varhaiskasvatus ja esiopetus / Tietoa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta
kirkkonummi

Tietoa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä  asukaspuistotoimintana.

Varhaiskasvatuksen perustana toimii varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatussuunnitelma on kaikkien varhaiskasvatusyksiköiden sekä perhepäivähoidon yhteinen. Varhaiskasvatussuunnitelma määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen toteuttamista. Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin.

Jokaiselle lapselle laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan yhdessä siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksessa. Tarvittaessa se toimii myös kehityksen ja oppimisen tuen suunnittelun välineenä. Mikäli lapsi on esiopetuksen lisäksi muussa varhaiskasvatuksessa, voidaan siihen liittyvät tavoitteet ja huomioitavat asiat kirjata esiopetuksen oppimissuunnitelmaan.

Esiopetus

Lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on lapsen oppimista, osallisuutta, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka aikana keskustellaan, leikitään, liikutaan, tutkitaan, kokeillaan, hankitaan tietoa ja ratkaistaan ongelmia. Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tarjotaan myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen saman ikäisten kanssa.

Esiopetus perustuu esiopetussuunnitelmaan. Kirkkonummella jokaiselle lapselle laaditaan myös Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (Leops). Esiopetuksen opetussuunnitelman ja lasten suunnitelmien pohjalta laaditaan lisäksi esiopetusryhmän yhteinen opetussuunnitelma (rops), jossa toimintaa tarkennetaan oman ryhmän tarpeisiin.

Huoltajat voivat pyytää lapselle vapautuksen esiopetuksesta loman tai muun syyn vuoksi. Alle kahden viikon poissaolosta ilmoitetaan esiopettajalle ja yli kahden viikon poissaolosta päättää päiväkodin johtaja. Yli kahden viikon vapautus haetaan kirjallisesti kaksi viikkoa ennen poissaoloa. Esiopetusyksikkö ei ole velvollinen lapsen ylimääräisen loman johdosta tekemään erityisjärjestelyjä.