Valitse sivu
kirkkonummi

Mössö ranta-asemakaava

Tilanne: Lainvoimainen (28.4.2023)

Suunnittelualue sijaitsee Mössön saaressa Porkkalanniemen itärannalla kiinteistön 257-402-1-120 (Mössö) alueella. Alueelta on matkaa Kirkkonummen kuntakeskukseen noin 16 km. Suunnittelualue on kooltaan noin 35,5 ha, josta maa-aluetta on noin 17 ha. Mössön saareen ei ole kiinteää kulkuyhteyttä.

Maanomistajan tavoitteena on kehittää aluetta ja siellä sijaitsevia lomarakennuksia, joista osa on nykyisellään varsin vaatimattomia majoja sekä parantaa niiden käytettävyyttä rakennusoikeutta lisäämällä. Alueelle ei ole tarkoitus osoittaa uusia rakennuspaikkoja eikä ympärivuotista asutusta. 

Hyväksymisvaihe

Päätös, Mössön ranta-asemakaavan hyväksyminen MRL 52:n mukaisesti

Kuulutettu lainvoimaiseksi 28.4.2023  kaavakartta 3474

Kunnanvaltuusto 6.3.2023 § 15             

Kunnanhallitus 6.2.2023 § 39

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 26.01.2023 § 15

Ehdotusvaihe

Päätös, Mössö ranta-asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 24.1. – 25.2.2022

Kunnanhallitus 29.11.2021 § 538

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Kaavoittajan vastaanotot ke 9.2.2022 klo 13-16 ja ti 15.2.2022 klo 9-12. Tapaamiset ajanvarauksella, varaukset kaavoittajalta seppo.makinen@kirkkonummi.fi tai puh. 040 538 9587.

Aineisto on nähtävillä myös kunnan palvelupisteessä sekä Kirkkonummen keskustan, Veikkolan ja Masalan kirjastoissa nähtävilläoloaikana.

Ehdotusvaiheen esittelyvideo suomeksi n. 12 min. 

Kaavoittajan yhteystiedot:

Seppo Mäkinen

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 538 9587