Valitse sivu
kirkkonummi

Kolmiportainen tuki

Oppilaalla on Perusopetuslain 30 §:n mukaan oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti, kun tuen tarve ilmenee. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki on olennainen osa koulupäivän arkea ja se kuuluu jokaisen opettajan työhön. Tuen tarve voi olla tilapäistä tai jatkuvaa, ja oppilas voi tarvita tilanteensa mukaan yhden tai useampia tukimuotoja. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti. Päätökset tuen järjestelyistä ja tuen toteuttamisesta tehdään yhteistyössä oppilaan, huoltajien, koulun sekä mahdollisten muiden yhteistyöverkostojen kanssa.

Kolmiportainen tuki rakentuu kolmesta tuen tasosta: yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. Oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa luokassa ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun. Lisätietoa erityisopetuksen pienryhmistä Kirkkonummen kouluissa saat koulujen omilta sivuilta.