Valitse sivu
Etusivu / Varhaiskasvatus ja opetus / Varhaiskasvatus ja esiopetus / Tietoa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta / Hyvinvointi / Tuen järjestäminen
kirkkonummi

Tuen järjestäminen

Varhaiskasvatuslain 540/2018 luku 3a § 15a-15e, oikeus varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen, on astunut voimaan 1.8.2022. Laki ohjaa lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemista, tuen toteuttamista, tukipalveluiden sisältöjä, tuen arviointia, ja se ohjaa päätöksentekoa tuesta ja tukipalveluista.

Lapsen tärkein asiakirja varhaiskasvatuksessa on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, ja siellä olennaisinta on pedagoginen sisältö, johon tuen päätös aina nojaa. Tehostettu tai erityinen tuki voi olla pedagogista, rakenteellista tai hoidollista. Tukipalvelut liittyvät tulkitsemis- ja avustamispalveluihin sekä apuvälineiden tarpeeseen.

Varhaiskasvatuksen tuen hallintopäätös tehdään tehostetusta ja erityisestä tuesta, sekä yleisen tuen tukipalveluista. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmapalaverissa huoltajien näkemys lasta koskevassa asiassa kuullaan, laaditaan lapselle pedagogiset tukitoimet sekä suunnitelma tuen toteuttamiseksi. Molempien lapsen huoltajien tulee olla läsnä tilaisuudessa, tai luovuttaa päätösoikeus vapaamuotoisella valtakirjalla toiselle huoltajalle tai valitsemalleen henkilölle.

Tuen esitys tehdään moniammatillisesti, ja läsnä on aina varhaiskasvatuksen laaja-alainen erityisopettaja. Lisäksi läsnä voivat olla varhaiskasvatuksen psykologi, varhaiskasvatuksen kuraattori, lapsen terapeutti tai muu lapsen asioissa tärkeä henkilö. Huoltajalla voi olla halutessaan mukana myös tukihenkilö.

Päätöksen tuesta saatte hallintopäätösjärjestelmän kautta, ja siihen voi hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (ruots. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.)

Kaikissa tuen asioissa, sekä päätöksiin että arjen sujuvuuteen liittyvissä asioissa, saatte apua ja selvennystä oman päiväkodin varhaiskasvatuksen erityisopettajalta.