Valitse sivu
kirkkonummi

Digitaalinen osaaminen

Digitaalisuus käsitetään jatkuvasti kehittyväksi ja muuntuvaksi oppimisympäristöksi. Se tarjoaa hyödyllisiä työkaluja ja merkityksellisiä oppimisen mahdollisuuksia, joiden lähtökohtana ovat lasten ja heidän huoltajiensa kokemukset digitaalisuudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Toiminnassa otetaan huomioon lasten yksilöllinen digiosaaminen. Lapsille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia digitaalisten työtapojen, välineiden ja sovellusten käyttämisen harjoitteluun henkilöstön tukemana. Leikki ja leikinomaisuus ovat samalla tavalla kaikkeen digitaalisuuteen
liittyvän oppimisen ytimessä kuin missä tahansa muussakin varhaiskasvatuksen toiminnassa.

Digitaalisuutta hyödynnetään tavoilla, joissa korostuvat lasten aktiivinen toimijuus ja osallistuminen passiivisen sisältöjen kuluttamisen sijaan. Tavoitteena on aktiivinen sisältöjen tuottaminen tai digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen osana lapsen toimintaa, esimerkiksi leikkiä. Digitaaliset välineet ja sovellukset valitaan niin, että niillä toteutettava toimintamahdollistaa vuorovaikutuksen, luovuuden, itseilmaisun, ilon ja osallisuuden kokemista.

Digitaalinen osaaminen sisältää välineisiin liittyvien käytännön taitojen lisäksi hyvinvointiin, vastuullisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä taitoja. Lasten kanssa käsitellään esimerkiksi kuvaamiseen ja median jakamiseen liittyviä sääntöjä sekä mediakriittisyyttä. (Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelma, 2022, s. 51.)