Valitse sivu
kirkkonummi

Ilmanlaatu Kirkkonummella

Kirkkonummella seurataan ilmanlaatua jatkuvatoimisesti vuonna 2024. HSY:n mittausasema sijaitsee Lindalissa, osoitteessa Lindalintie 10. Asemalla mitataan typpidioksidin (NO2) ja hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksia.

Uudenmaan siirrettävä mittausasema – HSY

Kaupunki-ilmassa oleva typpidioksidi on lähtöisin liikenteen pakokaasuista. Pitoisuudet ovat korkeita, kun tuntiarvo ylittää 150 µg/m3. Raja-arvo tuntipitoisuudelle eli pitoisuus, jota ei saa ylittää on 200 µg/m3.

Hengitettävät hiukkaset ovat pääosin katupölyä. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat korkeita, kun vuorokauden keskiarvo on yli 50 µg/m3.

Mikä on ilmanlaatuindeksi – HSY

Ilmanlaatuindeksi suhteuttaa ilman epäpuhtaudet niiden terveysvaikutuksiin. Indeksi vaihtelee hyvästä erittäin huonoon. Kun ilmanlaatu on huono (punainen väri), ilmansaasteille herkät henkilöt voivat saada oireita.

Kirkkonummen ilmanlaatutiedot Ilmatieteen laitoksen Ilmanlaatu Suomessa -palvelussa:

 

Ilmanlaasun mittausasema