Valitse sivu

Ilmanlaatu Kirkkonummella

Kirkkonummella seurataan ilmanlaatua jatkuvatoimisesti vuonna 2019. HSY:n mittausasema sijaitsee Lindalissa (Lindalintie 10). Asemalla mitataan typpidioksidin (NO2) ja hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksia.

Typpidioksidi- ja hiukkaspitoisuudet (HSY)

Kaupunki-ilmassa oleva typpidioksidi on lähtöisin liikenteen pakokaasuista. Pitoisuudet ovat korkeita, kun tuntiarvo ylittää 150 µg/m3. Raja-arvo tuntipitoisuudelle eli pitoisuus, jota ei saa ylittää on 200 µg/m3.

Hengitettävät hiukkaset ovat pääosin katupölyä. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat korkeita, kun vuorokauden keskiarvo on yli 50 µg/m3. 

Ilmanlaatuindeksi (HSY)

Ilmanlaatuindeksi suhteuttaa ilman epäpuhtaudet niiden terveysvaikutuksiin. Indeksi vaihtelee hyvästä erittäin huonoon. Kun ilmanlaatu on huono (punainen väri), ilmansaasteille herkät henkilöt voivat saada oireita.

Kirkkonummen ilmanlaatutiedot Ilmatieteen laitoksen Ilmanlaatu Suomessa -palvelussa:

Ilmanlaasun mittausasema