Valitse sivu
kirkkonummi

Natura 2000 -alueet

Natura 2000 -verkostolla ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta Euroopan Unionin alueella. Verkoston avulla turvataan luontodirektiivissä mainittujen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen sekä lintudirektiivissä tarkoitettujen linnustonsuojelualueiden säilyminen.

Kirkkonummella on yhdeksän Natura-aluetta tai sellaisen osaa:

Kallbådanin luodot ja vesialue
Espoonlahti – Saunalahti
Kirkkonummen saaristo
Saltfjärdenin – Tavastfjärdenin lintuvedet
Medvastö – Stormossen
Finnträskin vanhat metsät
Meiko – Lappträsk
Nuuksio

Natura-alueet kartalla

Kirkkonummen Natura-alueet ovat suurimmaksi osaksi luonnonsuojelualueita, joilla virkistäydytään ja retkeillään.

Lisätietoja:

Ympäristösuunnittelija Merja Puromies
Puh. 0400 772 194
e-mail:merja.puromies@kirkkonummi.fi