Valitse sivu
Etusivu / Varhaiskasvatus ja opetus / Varhaiskasvatus ja esiopetus / Tietoa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta / Hyvinvointi
kirkkonummi

Hyvinvointi

Yhteisön hyvinvointi ja opiskeluhuolto

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa jokaiselle lapselle varmistetaan turvallinen arki. Varhaiskasvatuksessa toimitaan ryhmässä huomioiden kukin lapsi yksilönä. Yhdessä opitaan kunnioittavaa ja huomaavaista käytöstä, joka estää kiusaamista ja syrjäytymistä. Yksikön hyvinvointityössä ovat lasten, huoltajien ja päiväkodin henkilökunnan lisäksi mukana varhaiskasvatuksen psykologit ja varhaiskasvatuksen kuraattorit.

Jokaisessa esiopetuksen toimipaikassa toimii yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, jolla on keskeinen rooli yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelussa, kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Opiskeluhuoltoryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Opiskeluhuoltotyötä tehdään yhdessä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa, josta esiopetuksessa olevien lasten hyvinvointia ovat henkilöstön kanssa tukemassa esiopetuksen psykologi, esiopetuksen kuraattori ja neuvolan terveydenhoitaja.

Lapsen yksilöllisen hyvinvoinnin tukeminen

Mikäli huoltajalla herää huoli lapsen hyvinvoinnista, hän voi olla yhteydessä lapsensa ryhmän henkilökuntaan, varhaiskasvatuksen psykologiin, varhaiskasvatuksen kuraattoriin, ja /tai Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen neuvolapalveluiden kautta neuvolan terveydenhoitajaan

Kun esiopetusikäisen lapsen huoltajalla tai esiopetuksen henkilöstöllä herää huoli yksittäisestä lapsesta, kootaan yksilökohtainen opiskeluhuoltoryhmä (YKR). Lapsen asioiden käsittely yksilökohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä perustuu huoltajan kirjalliseen suostumukseen. Huoltajien lisäksi ryhmään kootaan tarvittavat asiantuntijat.

Lue lisää tuen tarpeen selvittämisestä.

Mitä tekee varhaiskasvatuksen psykologi?

Varhaiskasvatuksen psykologi ohjaa, tukee ja auttaa varhaiskasvatuksessa olevaa lasta ja hänen huoltajiaan, sekä konsultoi ja ohjaa henkilöstöä mm. erilaisissa oppimiseen, tunne-elämään, käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen liittyvissä haasteissa.

Mitä tekee varhaiskasvatuksen kuraattori?

Varhaiskasvatuksen kuraattori tukee ja edistää varhaiskasvatuksessa olevan lapsen ja hänen perheensä sekä koko varhaiskasvatusryhmän hyvinvointia mahdollisimman varhain, yhdessä huoltajien sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ongelmia ja auttaa erilaisissa pulmatilanteissa mahdollisimman varhain.