Valitse sivu
Etusivu / Varhaiskasvatus ja opetus / Varhaiskasvatus ja esiopetus / Hakeminen, maksut ja irtisanominen / Maksut / Usein kysytyt kysymykset maksuista
kirkkonummi

Usein kysytyt kysymykset maksuista

Usein kysytyt kysymykset maksuista

Frequently asked questions about fees and invoices (pdf)

Mihin toimitan tulotositteet?
Postitse Kirkkonummen kunta/varhaiskasvatus/maksut, PL 20, 02401 Kirkkonummi, sähköpostitse varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi tai sähköisellä lomakkeella.

Mitä tulotietoja tarvitaan?
Tarvitsemme viimeisimmän palkkalaskelman, josta ilmenee veronalainen ansiotulo kuukaudessa, kertymä kuluvalta ja edelliseltä vuodelta sekä lomarahan osuus. Mikäli työnantaja ei maksa lomarahaa on tästä esitettävä työnantajan todistus.

Kelan maksamista etuuksista tulee myös toimittaa tositteet. Näitä ovat esimerkiksi

 • työttömyyskorvaus
 • toimeentulotuki
 • opintoraha (lisäksi opiskelijalta opiskelutodistus)
 • äitiys- isyys- tai vanhempainraha
 • kotihoidon tuki
 • joustava tai osittainen hoitoraha
 • sairauspäiväraha
 • elatustuki
 • kuntoutusraha
 • eläkkeet (myös lapselle maksettavat)
 • vuorottelukorvaus

Muualta maksettavista etuuksista tulee myös toimittaa tositteet. Näitä ovat esimerkiksi

 • ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha
 • elatusapu
 • eläkkeet
 • aikuiskoulutustuki
 • pääomatulot (korko-, optio-, osinko- ja vuokratulot)
 • omaishoidontuki
 • liiton maksama vuorottelukorvaus
 • muut henkilökohtaiset tulot (esim. kokouspalkkiot, luontaisedut)
 • tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ja päivärahat.

Otetaanko kotihoidon tuki / opintotuki / aikuiskoulutustuki / elatustuki / lapsilisät / asumistuki huomioon perheen tulona?

 • Kotihoidon tukea ei lasketa tuloksi, mutta päätös tarvitaan liitteeksi
 • Opintotukea ei lasketa tuloksi, mutta päätös tarvitaan liitteeksi
 • Aikuiskoulutustukea ei lasketa tuloksi, mutta päätös tarvitaan liitteeksi
 • Elatustuki lasketaan tuloksi, päätös tarvitaan liitteeksi
 • Lapsilisiä ei lasketa tuloksi, ei tarvita liitteitä
 • Asumistukea ei lasketa tuloksi, ei tarvita liitteitä

Mitä tulotietoja yksityisyrittäjän tulee toimittaa?

 • Osakeyhtiön osakkaalta tarvitsemme palkkalaskelman sekä selvityksen luontaiseduista ja osingoista
 • Toiminimeltä tuloslaskelma ja tase
 • Avoimelta yhtiöltä ja kommandiittiyhtiöltä tuloslaskelma ja tase sekä selvitys palkasta ja luontaiseduista

Olen aloittanut uudessa työssä ja saan ensimmäisen palkkakuitin vasta ensi kuun puolella, miten toimin?
Ilmoita kirjallisesti osoitteeseen varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi arvio bruttopalkastasi ja kerro samalla, milloin voit toimittaa palkkakuitin.

Käytetäänkö maksua määriteltäessä netto- vai bruttotuloja?
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja määriteltäessä käytetään bruttotuloja, ja lisäämme 5 prosenttia lomarahan osuutta. Mikäli työnantaja ei maksa lomarahaa on siitä toimitettava todistus työnantajalta.

Miten tulot lasketaan, jos palkkani vaihtelee kuukausittain?
Siinä tapauksessa laskemme keskiarvon pidemmältä ajalta esim. vuoden alusta tai tarvittaessa edellisen vuoden tuloista.

Onko tuloselvityslomaketta pakko palauttaa?
Jos et palauta tuloselvityslomaketta määritellään maksu korkeimman maksuluokan mukaan.

Toimitin tulotiedot heti syyskuun alussa, mutta elokuun laskussa niitä ei ollut huomioitu, miksi?
Asiakasmaksu määritellään sen kuukauden alusta, kun tulotiedot ovat saapuneet kuntaan.

Jos tulotietoni muuttuvat kesken vuotta, tarvitseeko minun silloin toimittaa uudet tulotiedot kuntaan?
Mikäli tulot muuttuvat, tulee toimittaa uudet tulotiedot. Tulotietoja korjataan sen kalenterikuukauden alusta, kun tieto muutoksesta on saapunut kuntaan. Mikäli tulot muuttuvat kesken kalenterikuukauden, tulee muutos voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Minulta on pyydetty tulotiedot keväällä elokuussa alkavaa toimintakautta varten, mutta en tiedä vielä mitkä tuloni ovat silloin, mitä teen?
Siinä tapauksessa voit toimittaa tuloselvityksen elokuun loppuun mennessä kuntaan. Saatat saada jo ennen elokuuta maksupäätöksen korkeimman maksun mukaan, tämä korjataan, mikäli tulotiedot ovat meillä viimeistään 31. Elokuuta.

Puolisoni ei ole lapseni isä/äiti, eihän hänen tulotietojansa tarvitse toimittaa?
Kyllä tarvitsee. Perheen tuloina huomioidaan lapsen, hänen huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien henkilöiden tulot.

Minulla on kysyttävää maksupäätöksestä. Mihin olen yhteydessä?
Ota yhteyttä maksupäätöksen valmistelijaan (puhelinnumero löytyy maksupäätöksestä) tai sähköpostitse osoitteeseen varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi.

Maksammeko koko kuukauden maksun, jos hoito alkaa ja loppuu kesken kuukauden?
Varhaiskasvatusmaksu peritään lapsen varhaiskasvatuspäätöksen mukaisesta aloituspäivästä alkaen. Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan, eikä paikkaa ole peruttu ennen päätöksen mukaista alkamispäivää, peritään puolet kuukausimaksusta.
Jos lapsen varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan, laskutus päättyy hoidon päättymispäivään. Varhaiskasvatuspaikka on irtisanottava kirjallisesti vähintään kuukautta ennen hoidon päättymistä päiväkodin johtajalle tai perhepäivähoidon ohjaajalle.

Miten tiedän kuinka paljon lapsemme varhaiskasvatusmaksu tulee olemaan, kun olemme toimittaneet tulotiedot tai hyväksyneet korkeimman maksun?
Lähetämme maksupäätöksen sähköisesti suomi.fi :n kautta, jolloin se on teillä nähtävissä heti kun valmistelija on sen tehnyt. Jos sähköistä asiointia ei käy hyväksymässä toimitetaan päätökset postitse noin viikon kuluttua.

Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa on siirrytty sähköiseen päätöksentekoon huhtikuussa 2021. Sähköinen päätöksenteko koskee maksupäätöksiä sekä varhaiskasvatus- ja esiopetuspäätöksiä.

Vastaanota päätökset kätevästi sähköisesti ilman postin viivettä heti kun valmistelija on sen tehnyt. Käy hyväksymässä www.suomi.fi :ssä sähköinen asiointi. Huoltajien tulee käydä valitsemassa sähköiset viestit suomi.fi -palvelussa kohdassa asetukset, jotta sähköisiä päätöksiä voi vastaanottaa.

Miksi olen saanut päätöksen korkeimmasta maksusta, vaikka tuloni eivät sitä edellytä? Tarvitseeko minun tehdä oikaisuvaatimus?
Kunta määrää enimmäismaksun, jos perhe ei ilmoita tulojaan kuukauden kuluessa päivähoidon alkamisesta.
Oikaisuvaatimusta kirjaamoon ei tarvitse tehdä. Tuloselvityksen voi toimittaa oikaisuvaatimusajan puitteissa asiakasmaksuihin postitse tai sähköisesti.

Mikä on maksupäätöksen ja laskun ero?
Maksupäätös on viranhaltijapäätös varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. Maksupäätöksessä ilmoitetaan kokonaisen kuukauden varhaiskasvatusmaksu. Maksupäätökseltä voi tarkistaa perheen koon, palveluntarpeen sekä tulot. Mikäli päätöksestä on kysyttävää, ottakaa yhteyttä päätöksen valmistelijaan.
Varhaiskasvatuksesta tulee lasku voimassa olevan maksupäätöksen mukaisesti. Laskussa on huomioitu mahdolliset hyvitykset/vähennykset. Laskutus tehdään jälkikäteen. Esim. toukokuun varhaiskasvatusmaksu tulee kotiin kesäkuun puolen välin aikaan ja erääntyy kesäkuun lopussa. Varhaiskasvatuslasku on mahdollista saada myös e-laskuna.

Usein kysytyt kysymykset laskutuksesta

Voiko laskun jakaa lähihuoltajan ja etähuoltajan kesken?
Laskua ei voi jakaa ja lasku lähetetään aina lähihuoltajalle. Asiakasmaksu määritetään lähihuoltajan toimittamien tulotietojen mukaan.

Milloin varhaiskasvatus laskutetaan?
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään jälkikäteen kerran kuukaudessa. Eräpäivä on hoitokuukaudesta seuraavan kuukauden viimeinen arkipäivä. Lasku on mahdollista saada e-laskuna.

Maksa varhaiskasvatuksen palvelumaksut kätevästi e-laskuna. E-lasku on helppo tapa maksaa lasku parilla klikkauksella, koska tili- tai viitenumeroita ei tarvitse näppäillä. Maksun voi myös automatisoida.

Voit tehdä verkkolaskusopimuksen oman pankkisi ja Kirkkonummen kunnan kanssa. Mene omaan verkkopankkiisi, ”Tilaa e-laskuja” -> Hae ”Kirkkonummen kunta”, valitse Kirkkonummen kunta, Sivistyspalvelut -> syötä laskun viitenumero. Tunnistautumiseen käytetään edellisen laskun viitenumeroa. Viitenumero syötetään ilman välilyöntejä. Jatkossa laskut tulevat verkkopankkiisi.

Voiko laskun eräpäivää siirtää?
Mikäli huoltaja ei pysty maksamaan laskua eräpäivänä, hän voi pyytää lykkäystä ennen laskun eräpäivää. Pyyntö lähetetään osoitteeseen varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi , pyynnössä tulee näkyä lapsen nimi, laskun numero ja laskun eräpäivä sekä tiedot milloin lasku pystytään maksamaan.

Miten poissaolot vaikuttavat asiakasmaksuihin?
Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä. Jos lapsi on poissa muusta syystä koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.

Miksi 11 päivän yhtäjaksoinen sairausajan poissaolo ei vähennä asiakasmaksua?
Sairausajan poissaolo tulee sijoittua yhdelle kalenterikuukaudelle. Jos lapsi on kuukauden vaihteessa sairaana, eikä kumpanakaan kalenterikuukautena tule 11:n toimintapäivän sairauspoissaoloa, laskutetaan kummastakin kalenterikuukaudesta täysi kuukausimaksu.

Onko varhaiskasvatus heinäkuussa maksuton?
Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos kunnallinen varhaiskasvatus on aloitettu edellisen vuoden elokuussa tai aikaisemmin.

Miksi yhdestä hoitopäivästä heinäkuussa joutuu maksamaan koko kuukauden asiakasmaksun?
Heinäkuusta peritään täysi kuukausimaksu, mikäli lapsen varhaiskasvatus ei ole alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa. Jos lapsi on poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on yhdenkin päivän kalenterikuukauden aikana hoidossa, peritään täysi kuukausimaksu.

Onko yksityisessä varhaiskasvatuksessa maksuton heinäkuu tai muita hyvityksiä poissaoloista?
Käytännöt maksuttomasta heinäkuusta ja poissaolojen vaikutuksista asiakasmaksuun vaihtelevat eri palveluntuottajien välillä. Poissaoloa koskevat poikkeukset asiakasmaksussa on ilmoitettu perheen ja palveluntuottajan välisessä kirjallisessa hoitosopimuksessa.

Muuta kysyttävää laskusta
Laskussa on laskuttajan yhteystiedot.

Tiedustelut laskujen suorituksista
Sarastia Oy/asiakaspalvelu puh. 020 6399 400

Tiedustelut perintälaskuista
Suomen Kuntaperintä/asiakaspalvelu puh. 020 6399 420
asta.perinta@kuntaperinta.fi

Lisätietoa asiakaspalvelusihteereiltä:

Susanna Whitaker
puh. 050 4143 597

Tiina Vehmanen
puh. 040 1269 301

sähköposti:
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi