Valitse sivu
Etusivu / Kunta / Päätöksenteko ja organisaatio / Tietosuoja ja tietopyynnöt
kirkkonummi

Tietosuoja ja tietopyynnöt

Henkilötietojen käsittely kunnassa on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Keskeistä uudessa asetuksessa

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
  • avoimen informoinnin lisääminen.

Kunnalla on myös kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.

Yksityishenkilöille lisää oikeuksia

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Rekisteröidyillä on tietyissä tilanteissa esimerkiksi oikeus oikaista tietonsa, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä sekä saada tietonsa poistetuksi. Nämä oikeudet eivät kuitenkaan ole ehdottomia ja niihin sisältyy poikkeuksia, koska henkilötietojen käsittelyperuste vaikuttaa siihen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on.

Tietopyynnöt tulee tehdä kunnan verkkosivuilla olevalla lomakkeella (sähköinen tunnistautuminen) tai henkilökohtaisesti kunnantalon palvelupisteessä (henkilöllisyys todistettava). Lomakkeet tietopyynnöille:

Potilasasiakirjojen tarkastusoikeudesta katso tarkemmin täältä

Suojatun sähköpostin lähetys

Voit lähettää meille sähköpostia tietoturvallisesti suojatulla yhteydellä käyttäen turvapostipalvelua: https://turvaposti.kirkkonummi.fi/

Ohjeet turvapostin lähettämiseen Kirkkonummen kunnalle

How to send encrypted e-mail to the Municipality of Kirkkonummi

Kunnan rekistereiden tietosuojaselosteet

Kirkkonummen kunta kerää henkilötietoja erilaisten viranomaistehtävien suorittamista varten. Alta löydät tietosuojaselosteet käytössämme olevista rekistereistä. Voit myös halutessasi tutustua kunnan tietosuojaselosteen täyttöohjeisiin, joita on käytetty kunnassa apuna selosteiden tekemisessä.

Erikoisruokavalioiden rekisteri
HR-rekisteri
Hylätyt ajoneuvot
IT-rekisteri
Karttakauppa
Karttapalautepalvelu
Kuntarekisterin kiinteistöosa
Kuntarekisterin kiinteistönpito- ja asunnonvuokrausjärjestelmä
Kuntarekisterin rakennus- ja rakennusvalvontaosat ja ympäristöpalvelut
Kuntarekisterin väestörekisteri
Maaomaisuudenhallinta ja maavuokrasopimukset
Opetuksen asiakastiedot
Opiskeluhuoltorekisteri
Paikallishistoriallinen kokoelmarekisteri
Palvelurekisteri
Potilasrekisteri
Päätöksentekorekisteri
Sosiaalihuollon asiakasrekisteri
Sosiaalihuollon ilmoitusrekisteri
Talousrekisteri
Turvallisuusrekisteri
Työllisyyspalveluiden, kotoutumisen palveluiden ja asumisneuvonnan asiakastietorekisteri (Walmu)
Vapaa-aikapalvelujen asiakastiedot
Varhaiskasvatuksen asiakastiedot
Kirkkonummen Veden asiakastietojärjestelmä
Viestintärekisteri
Yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien rekisteri
Yhdyskuntatekniikan palvelualueen avustukset
Henkilötietojen käsittely tiekunnassa
Eläintietorekisterin tietosuojaseloste

 

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Kirkkonummen kunnan asiakirjajulkisuuskuvauksessa kerrotaan tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti kunnan tietovarannoista ja asiarekistereistä. Asiakirjajulkisuuskuvauksen on tarkoitus osaltaan avustaa kuntalaista tekemään tietopyyntönsä siten, että kunta voi julkisuuslain (621/1999) 13 §:n mukaisesti selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee

Kuvaus sisältää perustiedot asiarekistereistä, tietovarannoista, tieto-järjestelmistä, tietoaineistoista ja tietoryhmistä. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa yleistietoja Kirkkonummen kunnan asiarekisteristä sekä palvelujen tiedonhallinnasta. Kuvauksessa kerrotaan myös, missä laajuudessa viranomainen käsittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai käsitellessään asioita.

Kirkkonummen kunnan asiakirjajulkisuuskuvauksessa on vielä joiltakin osin puutteita. Asiakirjajulkisuuskuvausta täydennetään jatkuvasti ja pidetään ajan tasalla. Erityisesti tietovarantojen ja tietoaineistojen osalta tiedot täsmentyvät kunnan tiedonhallintamallin laatimistyön edetessä.

Asiakirjajulkisuuskuvaus, 1. osa: Asiarekisteri ja tietovarannot

Asiakirjajulkisuuskuvaus, 2. osa: Tietopyynnöt

Tietosuojavastaavana kunnassa toimii Hannu Sorvari
tietosuojavastaava@kirkkonummi.fi
puh. 040 126 9850

Yleistä tietoa EU:n tietosuoja-asetuksesta ja viranomaistoiminnasta on osoitteessa www.tietosuoja.fi

EU:n tietosuoja-asetusta voit tarkastella täällä

""

Tietoa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tietosuojasta