Valitse sivu
kirkkonummi

Gesterbyn koulun omat sivut

Gesterbyn koulussa opitaan joustavissa ja moderneissa oppimisympäristöissä.


Lukuvuoden työ- ja loma-ajat

Syyslukukausi to 10.8.2023 – pe 22.12.2023​Syysloma ma 16.10.2023 – pe 22.10.2023​Joululoma la 23.12.2023- su 7.1.2024​
Kevätlukukausi ma 8.1.2024 – la 1.6.2024​Talviloma ma 19.2.2024 – pe 25.2.2024​

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat noudattavat peruskoulujen työ- ja loma-aikoja toimintavuosina 2023-2024 kuitenkin niin, että viimeinen työpäivä on perjantai 31.5.2024.


Tärkeät lomakkeet

Gesterbyn koulun ohjaussuunnitelma

Gesterbyn koulun järjestyssäännöt

Gesterbyn koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Poissaoloanomus

Sähköinen poissaoloanomus Wilmassa (ohje)

Lataa lukuvuoden 2023-2024 kouluopas.


Arviointi

Arvioinnin huoltajakäsikirja

Oppiaineiden vuosiluokittain määritellyt tavoitteet


AjankohtaistaRuokalista

Peruskoulujen ja lukioiden ruokalista

Peruskoulujen ja lukioiden kasvisruokalista


Tietoa koulustamme

GWP-hanke 

Aluesuunnitelma väistökeittiö ja purun aloitus 7.10.2022

GWP-koulukampuksen pedagoginen suunnitelma valmistui joulukuussa 2017. Tavoitteena on rakentaa Gesterbyn koulualueelle uusi ja uljas kampus, jonka terveellisissä ja nykyaikaisissa, uuden opetussuunnitelman mukaisissa oppimisympäristöissä tulevat opiskelemaan ja työskentelemään Gesterbyn koulun, Winellska skolanin sekä Kyrkslätts gymnasiumin oppilaat, opiskelijat ja henkilökunta.

Unelmamme on moderni ja innostava koulukampus, jossa yhdistyvät ILO, UTELIAISUUS JA POSITIIVISUUS: ilo oppia, ilo oivaltaa, ilo tutkia, ilo kehittyä, ilo kohdata ja toimia yhdessä toisten kanssa kaksikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä. Oppimisen ilo syntyy itsensä haastamisesta ja itsensä voittamisesta, yhdessä toisten kanssa.


Kielikylpy Gesterbyn koulussa

Ajankohtaisia kielikylpyasioita

Kaksikielistä opetusta (ruotsin kieli) järjestetään Kirkkonummella Gesterbyn koulussa kielikylpyesikoulusta vuosiluokkaan 9.

Kielikylpy on vaihtoehtoinen opetusohjelma varhaiskasvatus- ja koulutasolla, ja siihen sitoudutaan koko perusopetuksen ajaksi. Kielikylvyssä suomea äidinkielenään puhuvat lapset omaksuvat ruotsin kielen käyttämällä sitä luonnollisissa kielenkäyttötilanteissa. Lapsen ei tarvitse osata ruotsia etukäteen. Vanhempien ei tarvitse osata ruotsia. Vanhemmilla on tärkeä rooli lapsen äidinkielen kehityksen tukemisessa. Äidinkielen hyvän taidon avulla lapsi oppii helpommin uusia asioita.

Kielikylpyopetuksessa vieras kieli on sekä oppimisen väline että sen kohde.Opetuksessa noudatetaan yksi aikuinen, yksi kieli-periaatetta. Opetus tapahtuu aluksi kokonaan kielikylpykielellä ja äidinkielen osuus kasvaa myöhemmin. Luokilla 5–9 kielikylpykielen osuus on vähintään puolet. Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. Kielikylpyluokat seuraavat valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Kielikylpyruotsissa on oma opetussuunnitelmansa, joka löytyy Kirkkonummen kunnan opetussuunnitelmasta. Kielikylpyluokilla tutustutaan myös ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen kulttuuriin.

Kielikylpyesiopetuksessa oleville lapsille Neidonkallion päiväkoti järjestää täydentävää varhaiskasvatusta Gesterbyn koulun tiloissa aamuin ja iltapäivisin.

Lisätietoja:

http://www.kirkkonummenkielikylpy.fi/

Kielikylpy

http://www.uva.fi/fi/sites/immersion/about_immersion/


Kiusaamisen vastainen toiminta

Toimi näin kiusaamistilanteessa. (Vanhemmat)

Toimi näin kiusaamistilanteessa. (Oppilaat)

Toimintamalli ristiriitatilanteissa


Verso – vertaissovitteluohjelma

Verson logoKoulussamme käytetään ristiriitojen ratkaisemiseen VERSO-ohjelmaa.

Vertaissovittelu on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelijoiksi koulutetut koulun henkilökunnan jäsenet ja oppilaat auttavat osapuolia itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa.

Lisätietoja Versosta.

Resto – sovitteleva ja restoratiivinen yhteisö

Resto-ohjelman restoratiivinen lähestymistapa korostaa kohtaamiseen, keskusteluun ja yhteistyöhön perustuvaa myönteistä prosessia, jossa pyritään osapuolten välisen ymmärryksen lisääntymiseen.

Resto-koulutuksen saaneet henkilökunnan jäsenet sovittelevat tilanteita, jotka eivät sovellu vertaissovitteluun. Aikuisjohtoisen sovittelun osapuolina voivat olla oppilaat tai oppilas ja henkilökunnan jäsen.

Lisätietoja Restosta.


Valinnaisaineet 2023-2024

Valinnaisaineet 23-24


Gesterbyn koulun kerhot

Iltapäiväkerho

Gesterbyn koululla toimii kaksi iltapäiväkerhoa: iltapäiväkerho 1.-2. -luokkien oppilaille sekä Eftis kielikylpyluokkien 1.-2. -luokkien oppilaille.

Läksykerho

Opettaja voi ohjata oppilaan läksykerhoon, mikäli hänellä on toistuvia läksyunohduksia. Tällöin oppilas jää koulun jälkeen tekemään annetut tehtävänsä koulun läksykerhoon. Opettaja ilmoittaa oppilaan vanhemmille läksykerhoon jäämisestä.

Oppilas voi tulla läksykerhoon myös vapaaehtoisesti koulupäivän jälkeen tekemään läksynsä tai kertaamaan kokeeseen aikuisen ohjauksessa. Läksykerhojen ajankohdat täsmentyvät lukuvuoden alussa.

Kerhotoiminta

Kerhotoiminta lukuvuodelle ilmoitetaan syyslukukauden alussa.


Gesterbyn koulussa tapahtuu

Yhteystiedot

Koulun osoite

Gesterbyn koulu
Vilhonkummuntie 4
02400 KIRKKONUMMI

Puhelinnumerot kouluun

050 414 3428 rehtori
050 577 4797 kanslia
040 823 7566 apulaisrehtori
040 126 9307 opettajainhuone, Akseli
050 414 3419 opettajainhuone, Oskari
040 585 9617 vahtimestari
050 310 6910 iltavahtimestari
050 414 3422 iltapäiväkerho
040 586 7292 eftis

Opetushenkilökunta lv. 2023-2024

Rehtori Titta Ristola

Apulaisrehtori Laura Haapalahti

Esiopetus        Maarika Männikkö

1A                     Mari Saarikivi

1B                     Hanna-Leena Hickey

1-3C                  Suvi Simonen

1K                      Kaisa Myllylä

2A                     Elina Vahtera

2B                     Heidi Myllyoja

2K                      Maarit Isokorpi

3A                     Pia Engberg

3B                     Marica Kuorikoski

3K                      Arja Kontinen

4A                     Ilkka Vuori

4B                     Janne Nieminen

4-5C                  Päivi Boström

4K                      Katharina Bairou

5A                     Jenni Ollitervo

5B                     Laura Haapalahti

5K                      Sini Ljungberg

6A                     Hanna Pietiläinen

6B                     Janni-Mari Muikku-Nuutinen

6C                     Marjo Vento-Ryynänen

6K                      Mira Karppanen

7K                      Andrea Hagström

8K                      Nils-Michael ”Wille” Svartström

9K                      Oskar Lunden

valmo               Susanna Taini, Olga Osipova

ai/en                Petra Dobrev

ma/fy/ke           Johanna Karimäki

en                     Elina Korhonen

en                     Sini-Inari Lehtinen

ELA                   Paula Pohjola

ELA                   Henriikka Pihlamaa

S2                      Henna Laitinen

Kieku, A2-ra    Dalida Ayad

Kieku                Päivi Pohjola, Anni Pohjola

Resurssiopettaja Viivi Sorri

Resurssiopettaja (kielikylpy) Marianne Böckelman, Amanda Jalonen

Koulunkäynnin ohjaajat

esiopetus        Monika Flemmich

ohjaaja             Jaana Holm

ohjaaja             Elina Nieminen

ohjaaja             Viivi Laiho

valmo               Pauliina Tuuttila

ohjaaja             Helena Toikander

IP                       Soili Hänninen

IP+koulu          Tuija Tyni

IP                       Jenna Puolakka

IP (Eftis)           Denise Blomqvist

IP (Eftis)           Iisakki Peltola

 

Oppilashuoltohenkilöstö

Kouluterveydenhoitaja
Tuuli Heinikkala (ma-ti, to-pe)
puh. 040 126 9146

Koulukuraattori
Heli Rajasaari
puh. 040 594 4147

Koulupsykologi
Meija Eller
puh. 040 553 6137

Hammashoitola
puh. 040 126 9170

Hammaslääkäri
Nina Eriksson

Hammashoitaja
Nina Koskinen

Suuhygienisti
Kirsti Lindqvist
puh. 040 126 9171

Koulun henkilökunta
Koulusihteeri
Paula Horsma
puh. 050 577 4797

Opettajainhuone
puh. 040 126 9307

Päivävahtimestari
Kasper Kemppainen
puh. 040 585 9617 klo 7.50-15.50

Keittiöpäällikkö
Tuija Mäkinen
puh. 040-1269438

Väistökeittiö 040-1269275

Vastaava laitoshuoltaja
Marina Ruuhonen
puh. 040 741 4637

Aluehuoltomies
Tero Maukonen
puh. 040 586 7285