Valitse sivu
Etusivu / Varhaiskasvatus ja opetus / Varhaiskasvatus ja esiopetus / Tietoa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta / Kieli ja kulttuuri / Kielikylpy
kirkkonummi

Kielikylpy

Kaksikielistä opetusta (ruotsin kieli) järjestetään Kirkkonummella Gesterbyn koulussa  kielikylpyesikoulusta vuosiluokkaan 9.

Kielikylpy on vaihtoehtoinen opetusohjelma varhaiskasvatus- ja koulutasolla, ja siihen sitoudutaan koko perusopetuksen ajaksi. Kielikylvyssä suomea äidinkielenään puhuvat lapset omaksuvat ruotsin kielen käyttämällä sitä luonnollisissa kielenkäyttötilanteissa. Lapsen ei tarvitse osata ruotsia etukäteen. Vanhempien ei tarvitse osata ruotsia. Vanhemmilla on tärkeä rooli lapsen äidinkielen kehityksen tukemisessa. Äidinkielen hyvän taidon avulla lapsi oppii helpommin uusia asioita.

Kielikylpyopetuksessa vieras kieli on sekä oppimisen väline että sen kohde.Opetuksessa noudatetaan yksi aikuinen, yksi kieli-periaatetta. Opetus tapahtuu aluksi kokonaan kielikylpykielellä ja äidinkielen osuus kasvaa myöhemmin. Luokilla 5–9 kielikylpykielen osuus on vähintään puolet. Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. Kielikylpyluokat seuraavat valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Kielikylpyruotsissa on oma opetussuunnitelmansa, joka löytyy Kirkkonummen kunnan opetussuunnitelmasta. Kielikylpyluokilla tutustutaan myös ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen kulttuuriin.

Kielikylpypolku Kirkkonummella

Kielikylpypolku on mahdollista aloittaa Kirkkonummella Neidonkallion päiväkodin 5-vuotiaiden Vifslan-ryhmässä tai viimeistään Gesterbyn koulun Förskolan-esikoulussa. Neidonkallion päiväkodin antama täydentävä varhaiskasvatus toteutetaan Gesterbyn koulun tiloissa. Esikoulusta kielikylpypolku jatkuu Gesterbyn koulussa kielikylpyopetuksen 1.-9.-luokille.

Kielikylpy alakoulussa

Perusopetuksessa kielikylpy noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen tapahtuu 1.-2. luokilla ainoastaan ruotsiksi. Kielikylpyopetuksen alkuvuosina painotus on ruotsin kielen ymmärtämisessä ja myöhemmin sen tuottamisessa. Kieltä opetellaan laulaen, loruillen, leikkien ja muiden toiminnallisten tapojen kautta. Kieltä harjoitellaan myös yhteistyössä eri-ikäisten kielikylpijöiden sekä Winellska skolanin oppilaiden kanssa. Opettajalla on yksikielinen rooli kielikylpyryhmässä, eli opetuskielen vaihtuessa vaihtuu myös opettaja.

Kielikylpy yläkoulussa

Kullakin vuosiluokalla on yksi kielikylpyluokka. Kielikylpyopetuksessa on oma tuntijakonsa. Kielikylpypainotuksen valinta vaikuttaa myös oppilaan yläkoulun aikaisiin valinnaisainevalintoihin. 

Oppilaat kuuluvat hallinnollisesti Gesterbyn kouluun suomenkieliseen opetustoimeen, mutta he opiskelevat tiiviissä yhteistyössä Winellska skolanin kanssa. Näin turvataan ruotsinkielisen opetuksen osuus kielikylvyssä.

Uudistus on hyvä oppilaan tulevaisuuden ja opintojen jatkon kannalta. Kokonaistuntimäärästä puolet opetuksesta on ruotsiksi ja puolet suomeksi. Tavoitteena on hyvä toiminnallinen taso molemmilla kotimaisilla kielillä.  Pidämme myös erittäin tärkeänä oppilaiden motivaation ylläpitämistä. Siksi nimenomaan taito- ja taideaineet (liikunta, musiikki, kuvataide, käsityö ja kotitalous) opetetaan ruotsiksi sekaryhmissä Winellskan koulun oppilaiden kanssa. Ruotsiksi opetetaan myös historia ja yhteiskuntaoppi, terveystieto ja oppilaanohjaus. Seuraavat aineet opetetaan 7. lk:lla suomeksi: matematiikka, äidinkieli, englanti, A2-kielet, luonnontieteet (biologia/maantieto ja fysiikka/kemia) ja uskonto. Aineenopettajat tulevat Gesterbyn koulusta ja Winellska skolanista.

Kielikylpykielellä opetettavissa oppiaineissa sisällöt ja tavoitteet ovat samat kuin koulun suomenkielisessä opetuksessa. Niissä aineissa, joita opiskellaan ruotsin kielellä, varmennetaan suomenkielisen sanaston hallinta mm. jatko-opintojen turvaamiseksi.