Valitse sivu
kirkkonummi

Masalanportti

Tilanne: Lainvoimainen 24.10.2019

Hanke sijaitsee Masalan keskustassa Kehä III:n ja rantaradan välisellä alueella, Masalan junaseisakkeen välittömässä läheisyydessä ulottuen myös Sundsbergintien eteläpuolelle. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa alueelle ikäihmisten asumista, hoiva- ja päiväkotitoimintaa sekä kerrostalovaltaista asuinrakentamista hyvän joukkoliikenteen palvelutason alueelle. Hanke sijaitsee toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla, mikä edellyttää alueen rakentamista korkealaatuisesti.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2019-2020, hankekortti


Hyväksymisvaihe:

Masalanportin asemakaava (hanke 33111), asemakaavan hyväksyminen MRL:n 52 §:n mukaisesti.
Kunnanvaltuusto 2.9.2019 (§ 72)

Kunnanhallitus 10.6.2019 (§ 205)

Kuntatekniikan lautakunta 23.05.2019 (§ 80)


Ehdotusvaihe:

Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 10.12.2018 – 25.1.2019:

Kaavakartta (3354)
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet
Vastineet

Asukastilaisuus 15.1.2019 Kirkkonummen kunnantalolla, Kirkkonummisalissa.

Asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville,
Kunnanhallitus 19.11.2018 (§ 366)
Kuntatekniikan lautakunta 18.10.2018 (§ 137)


Valmisteluvaihe:

Valmisteluaineisto oli nähtävillä 18.12.2017-24.1.2018

Asemakaavan valmisteluaineiston asettaminen julkisesti nähtäville, kuntatekniikan lautakunta 23.11.2017 (§ 64)


Aloitusvaihe:

Hankkeen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 17.5.2018 (§ 70)


Aikaisempi käsittely:

Asemakaavaluonnoksen asettaminen julkisesti nähtäville, yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.4.2017 (§ 23)

Masalanportin suunnittelualueen laajentaminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen, yhdyskuntatekniikan lautakunta 16.2.2017 (§ 18)

Masalanportin osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen, yhdyskuntatekniikan lautakunta 19.5.2016 (§ 39)


Selvitykset:

Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma (2017)